18.07.2017

Reidi tee ehitust toetab 54% küsitletud tallinlastest

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas tutvustas küsitluse „Tallinna elanike suhtumine Reidi tee projekti“ tulemusi.

28. juunist kuni 4. juulini toimunud  telefoniküsitlusel osales 800 tallinlast vanuses alates 15 eluaastast. 54% vastanutest toetas Reidi tee ehitust linnavalitsuse poolt pakutud viisil. 29% ei toeta või siis on vastu Reidi tee ehitamisele.

Taavi Aasa sõnul on aga eriti olulised vastused küsimusele, kas olete ja kui hästi olete kursis Reidi tee planeeritava ehitusega. Tulemus on ühene: mida rohkem asjaga kursis ollakse, seda rohkem ka tee ehitamist toetatakse. Aasa sõnul tuleb seega tallinlasi veelgi enam teavitada sellest, mida selle Reidi tee projektiga tegelikult saavutada tahetakse. „Peame selgitama milline see mereäär tuleb, peame rohkem rääkima milline saab olema linna süda“, rõhutas Aas.

Reidi tee kui sõidutee on kogu projekti ainult üks osa. Terviklikus plaanis tähendab see tuksuva linnasüdame loomist ja pealinna mereääre väljaarendamist.

Eesmärk on järgmise nelja aasta jooksul vähendada tavasõidukite transiiti läbi linnasüdame 50%, suurendada ühistranspordi kasutust südalinnas 25%, suurendada jalakäijate arvu südalinna tänavatel 50% ning suurendada jalgratturite arvu südalinna tänavatel 100%

Selleks ehitatakse valmis Linnahall, ehitatakse valmis peatänava esimene ja teine etapp ning Reidi tee, rekonstrueeritakse Gonsiori tänav ja Kunderi tänav, alustatakse Narva maantee rekonstrueerimisega Jõe tänava ja Reidi tee vahelises lõigus (Peatänava kolmas etapp), ehitatakse valmis Tammsaare park ja Teatri väljak, pannakse käima Vanasadama tramm, koostatakse Mereääre ja Linnasüdame visioon, kutsutakse ellu Mereääre ja Linnasüdame elavdamise koostööprogramm.

Taavi Aas ütles, et kui ükski neist elementidest peaks mingil põhjusel ära jääma, siis ei saa seda linnasüdame ja mereääre projekti sellisel kujul ja mahus rakendada. Tegemist on spetsialistide poolt väljatöötatud terviklahendusega.