27.08.2019

Reidi tee sademevee pumpla on jõudnud „sarikapeoni“

Reidi tee ehituse raames Pikksilma ja Russalka ristmike vahelisele alale rajatava maa-aluse sademevee pumpla ehitus on jõudnud „sarikapeoni“.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Reidi tee pumpla ette nähtud Reidi teelt kokku kogutava sademevee pumpamiseks Tallinna lahte. „Pumpla on oluline kesklinna piirkonna sademevee ära juhtimise süsteemi osa, mis võimaldab jätkata kesklinna tänavatele sademevee kanalisatsiooni torustike rajamist.“

 

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik selgitas, et maa- aluse korpus on betoonist,  pumpla põhja sügavus on meretasapinnast -10,4 m ja kogukõrgus 13 m. Betooni maht ca 2800 m3 – kaal ca 7000 tonni. Pumplast sadevete pumpamise võimsus 4000 l/sek, elektriline koguvõimsus ca 1000 kW. Pumpla maksumus c 3,3 miljonit eurot.

Kokkuleppel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga hakkab sademevee pumplat valmimise järgselt opereerima AS Tallinna Vesi. Pumpla on kavas käivitada novembris.

 

Reidi tee ehituse leping sõlmiti ühispakkuja KMG Inseneriehituse AS ja Verston Ehitus OÜ-ga 25.06.2018 ning tööde lepingujärgne valmimistähtaeg on 27.11.2019.

 

Lisainfo: Reio Vesiallik

Telefon : 640 4611

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

juhataja asetäitja

 

 

Uudise rubriigid: