21.10.2015

Reisisaatjate projekt aitas inimestel tööturule naasta

Täna EUROCITIES Liikuvusfoorumil esinenud Tallinna Linnatranspordi AS-i teenindusdirektor Andres Herkel andis ülevaate 2009. aastast toimivast nn. sotsiaalsete töökohtade projektist ühistranspordi valdkonnas, ja seda mitte ainult reisisaatjate, vaid ka ühissõidukite koristajate osas.

Töörühmas „Where the sector is creating jobs“ („Töökohtade loomine ühistranspordis“) osalenud Herkeli sõnul tuleks aastatel 2009-2010 olnud rasket olukorda Eesti majanduses arvestades hinnata sotsiaalsete töökohtade projekt vajalikuks ja ka õnnestunuks, kuna see tagas töötutele Tallinna elanikele võimaluse saada ajutiselt tööd, et mitte võõrduda tööharjumusest. 

„Ühtlasi tõstis nimetatud projekt teatud määral ka ühistranspordi kui teenuse kvaliteeti ja seda eeskätt ühissõidukite koristamise osas, mis kajastus ka iga-aastastes rahulolu uuringutes,“ märkis Herkel. „Tänasel päeval on sarnane kiirkoristuse korraldus muudetud tavalise igapäevase tööprotsessi osaks ning selleks on loodud 12 põhitöökohta.“ 

EUROCITIES Liikuvusfoorumi väliseksperdid tõdesid, et Euroopas kuulub üks töökoht kahekümnest transpordi sektorisse. Linna- ning eeslinnatransport hõivab 820 000 inimest, moodustades 8% kogu transporditööstuse tööjõust. 

Andmed näitavad, et ühistransport, jalgrattasõit ning jalakäimine on väljundid, kus tulevikus saaks luua rohkem kohalikke töökohti, panustades linnade rohelisse majandamisse. Täpsemalt – ühistransport on praegu üks suuremaid kohalikke tööandjaid sellistes linnades nagu Amsterdam, Barcelona, Brüssel ja Dublin. 

Andres Herkeli sõnul on aktiivse ringiliikumise toetamine või ühistranspordi kvaliteedi ja atraktiivsuse tõstmine kõigest mõned näited jätkusuutliku transpordi loodavatest töövõimalustest. 

„Kohalikud töökohad linnamobiilsuses pakuvad võimalust töökohtade loomiseks nii kõrge, keskmise kui madala kvalifikatsiooniga inimestele. Paljud linnamobiilsuse ettevõtmised võivad pakkuda tööd haavatavatele gruppidele või inimestele, kes on tööturul ebasoodsas seisus,“ arvas Herkel. „Nagu „rohelised“ töökohadki, kujutavad need endast suurt potentsiaali, kuid vajavad sihtmärgistatud avalikku sekkumist, et kindlustada, et kasu saaksid kõige vähem kindlustatud.“