29.10.2021

Rekonstrueeritud Rannamõisa tee ja Kõivu tee on taas liiklusele avatud

Rekonstrueerimistööd Rannamõisa teel Haabersti ja Kõivu teel Pirita linnaosas on lõppenud ning tänavad taas liiklusele avatud.

Abilinnapea Kalle Klandorf selgitas, et Rannamõisa teel oli tegemist rekonstrueerimistööde esimese etapiga, mille käigus valmisid 220 meetri pikkune eraldatud sõidusuundadega teelõik ja uued sillad Tiskre oja kohale. „Tallinna linna ja Harku valla piiril kulgeva Tiskre oja vana binokkeltruubi asemele ehitati kaks üheavalist, ligi kümne meetri pikkust ja laiust raudbetoonsilda. Korrigeeriti ka Tiskre oja sängi ning rajati silla alla 1,2 meetri laiune kallasrada kalameestele ja jalakäijatele,“ ütles Klandorf ning lisas, et uue teelõigu valmimisega loodi eeldus ka Rannamõisa tee rekonstrueerimise teise etapi ehitustöödeks. „Riigihange on ettevalmistamisel ning selle tulemusena valmib pealinna naabervallaga ühendav 1,5 kilomeetri pikkune, eraldusribaga 2+2 sõidurajaga teelõik täies mahus.“

Merivälja asumis Kõivu teel rajati Kesktee Ranniku tee vahelisel lõigul 2,75 meetri laiune asfalteeritud sõidutee ning äärekividega sõiduteest eraldatud jalg- ja jalgrattatee. Sillutiskattega kergliiklustee laius olenes alles jäävast kõrghaljastusest ning see jääb 2–2,5 meetri vahele. Rekonstrueerimise käigus uuendati ka tänava all paiknevaid vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning samuti paigaldati uusi tänavavalgusteid.

Kõivu tänava liikluskorralduslik lahendus peale rekonstrueerimistöid jäi suures osas samaks – autoliiklus tänaval on jätkuvalt ühesuunaline ja piirkiiruseks on õuealal lubatud sõidukiirus. Liikluse rahustamiseks ehitati Kõivu tänava ristumised Kesktee ja Ranniku teega tõstetud ristmikena ning sõiduteele tuli ka kolm täiendavat teekünnist. Merivälja Lasteaia sissepääsu juurde rajati kaheksa parkimiskohta sõiduautodele ning kergliiklustee äärde tehti jalgrattaparkla.

Kõivu tänava tööde projektdokumentatsiooni koostas OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustöid teostas TREF Nord AS. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 432 000 eurot, millest 162 000 euro ulatuses oli kaasfinantseerijaks Tallinna Vesi AS.

Rannamõisa tee rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas K-Projekt AS. Ehitustöid teostas AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 994 400 eurot.

Nii Rannamõisa tee kui ka Kõivu tänava rekonstrueerimistööd tellis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

   

Uudise rubriigid: