18.07.2017

Remonditööd Tallinna Perekeskuses lõpevad hiljemalt septembri alguseks

Tallinna abilinnapea Merike Martinson külastas Tallinna Perekeskust (Asula 11), et tutvuda, kuidas arenevad keskuse fassaadi renoveerimistööd.

Tööd kulgevad plaanipäraselt ning lepingu järgi valmib hoone septembri alguseks. Firma Koda Ehitus juhtide prognooside kohaselt võivad aga tööd valmis saada juba augusti lõpuks. Remondi ajal võetakse kliente vastu tavapäraselt. Sissepääs asub maja kesklinnapoolses otsas.

Tallinna ablinnapea Merike Martinsoni sõnul avati Tallinna Perekeskus 2006. astal lastekaitse päeval ehk 1. juunil. Kohe algas ka maja renoveerimine. „Nüüd on jäänudki veel fassaaditööd. Aga juba praeguseks oleme perekeskuse tingimused muutnud laste ja töötajatesõbralikuks. Vajadus perekeskuse teenuste järele on aga aastatega kogu aeg kasvanud. Pidevalt on suurenenud nõu- ja abi vajavate perede ja laste arv. Seega on keskuse personali töö aina kasvanud“, ütles abilinnapea, kes kiitis väga perekeskuse noort ja võimekat kollektiivi.

Tallinna Perekeskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav linna asutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.

Suviti toimub perekeskuses ka üle linna suunatud laste toitlustamine. Praegu toitlustatakse seal 19 last. Lapsed saavad sooja toitu esmaspäevast reedeni. Päevakeskuses saab aega veeta nendel päevadel kella 12st kuni 17ni. Perekeskuses on väga hubased ruumid, kus kolm sotsiaaltöötajat lastega tegelevad. Suvel ollakse palju väljas, peetakse spordivõistlusi ja sportlikke mänge, käiakse kinos.

Tallinna Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, professionaalsed − ja vabatahtlikud tugiisikud. Keskuse poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta. Psühholoogi juurde pöördumiseks ei ole vaja suunamiskirja.

Tallinna Perekeskus jaguneb asutuse põhitegevustest lähtuvalt neljaks teenistuseks: nõustamisteenistus, pereteenistus, tugiisikuteenistus ja päevakeskus.

Täiendav info: www.pk.ee