11.02.2019

Restaureerimistoetuse taotlemise koolitused

Tallinn maksab 2019. aastal restaureerimistoetust kogusummas 225 000 eurot, mis on 25000 euro võrra rohkem kui mullu.

Raepress
11. veebruar 2019

Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kasutamise koolitused restaureerimistoetuse taotluste esitamiseks toimuvad 15. veebruaril ja 15. märtsil kell 13.00-15.00 Tallinna Linnavolikogu istungitesaalis, Vana-Viru tn 12. Koolitustele on soovitav eelregistreerida veebivormilt: https://www.tallinn.ee/Koolitusele-registreerumine .

„Restaureerimistoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 29. märtsiks 2019,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. „Toetuse maksimaalseks suuruseks ühe projekti kohta on 20 000 eurot.“

Toetuse andmise eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Toetuse andmine aitab tasakaalustada muinsuskaitseseadusest ja miljööväärtuslikest hoonestusaladest tulenevalt eraomandile seatud rangemaid piiranguid ning innustab ajalooliste originaaldetailide restaureerimist.

Restaureerimistoetuse andmise kord reguleerib Tallinna linna haldusterritooriumil paiknevate kultuurimälestiste ning nii muinsuskaitsealal, miljööväärtuslikel hoonestusaladel kui ka üldplaneeringuga määratud juhtudel väljaspool miljööväärtuslikke hoonestusalasid paiknevate arhitektuuriliselt väärtuslike ja väga väärtuslike hoonete restaureerimistöödeks ning eeskujuliku restaureerimistöö tunnustamiseks ette nähtud toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse maksmist ja kontrolli toetuse kasutamise üle. Restaureerimistoetust saab eelmisest aastast taotleda ka Tallinna Projekti – ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas, see on teinud toetuse taotlemise palju lihtsamaks ning toetuse andmise menetlus kiiremaks.

 

Lisainfo:
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/muinsuskaitse-7

Registreerimine koolitustele:

https://www.tallinn.ee/Koolitusele-registreerumine

 

 

Uudise rubriigid: