04.03.2015

Riias arutletakse ühistranspordi tuleviku üle

5. märtsil Riias Euroopa Liidu eesistumise raames toimuval konverentsil arutavad peamiselt Ida-Euroopa linnade eksperdid tasuta ühistranspordi eeliseid ja rahvusvahelist koostööd selles sektoris.

Rahvusvahelise Ühistranspordi Assotsiatsiooni (UITP), Läti Transpordiministeeriumi ja Riia Linnavolikogu poolt korraldatud konverents toimub Läti Euroopa Liidu eesistumise raames. Seminar keskendub Euroopa Liidu õigusaktide ja struktuurifondide mõjule ühistranspordikorraldusele Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Tugev rõhuasetus tehakse ka linna-, maakonna- ja kaugliinide arenguvõimalustele Baltimaades. 

Tallinna Euroopa esinduse juht Allan Alaküla ja Transpordiameti juhataja Andres Harjo tutvustavad konverentsil värsket Tallinna Linnatranspordi AS poolt läbi viidud sõitjate rahulolu-uuringu tulemusi, vastavalt millele on tasuta ühistranspordi kasutus Eesti pealinnas kasvanud viimase kahe aastaga 9%. Tallinlastest 84% kasutab busse, trolle ja tramme igapäevaselt linnas liikudes ning koguni 74% on ühistranspordikorraldusega kas rahul või väga rahul. 

„Hiljutise Tallinna elanike rahulolu-uuringust selgus, et 40% linlastest on hakanud ühistransporti rohkem kasutama, kuna see on tasuta“ nentis Andres Harjo. „Usun, et kõigi ajaga kaasas käivate linnade eesmärk on võimaldada inimestel vabamalt liikuda ning muuta teenused naaberlinnade ja naaberriikidega paremini kättesaadavaks.“ 

Tasuta ühistranspordi eestkõneleja Allan Alaküla sõnul on rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide huvi nüüd juba üle kahe aasta edukalt kestnud Tallinna kogemuse vastu mõistetav. „Väga harva on siiski poliitikas töötavaid lahendusi, mis annavad samal ajal sotsiaalset, majanduslikku ja ökoloogilist kasu,“ rõhutas ta ning lisas, et see ongi peamine, miks Euroopa Liidu institutsioonid jälgivad Tallinna ja teiste tasuta ühistranspordile üle läinud linnade kogemusi nii tõsise huviga. 

Riia konverentsi kavaga saab lähemalt tutvuda Rahvusvahelise Ühistranspordi Assotsiatsiooni kodulehel http://www.ceec.uitp.org/public-transport-baltic-states