06.10.2020

Riibe: turvalisuse parandamine Kristiine linnaosas nõuab erinevate osapoolte koostööd

Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös Politsei- ja Piirivalve Ametiga (PPA) ja turvafirmaga K Security on tänavu suvel rakendanud linnaosa territooriumil mitmeid turvalisust parandavaid meetmeid. Teisipäeval toimus osapoolte ühine reid linnaosas, mille raames vaadati probleemsemad kohad üle ja hinnati vastuvõetud meetmete tõhusust.

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe sõnul on kuriteo ennetustöö üheks teguriks turvalise linna keskkonna kujundamine. „Üldjuhul inimesed tunnevad ennast Kristiines turvaliselt, kuid samas kurdetakse asotsiaalsete eluviisidega alkoholi tarbivate isikute üle, suvisel ajal teevad elanikele muret öised lärmajad ning ka liiklusohutus on teema, mis on jätkuvalt probleemiks. Oleme linnaosavalitsuses koostöös politseiga probleemsed kohad kaardistanud ja vastavalt nende ettepanekutele viinud ellu linnaruumis muudatusi, mis võime öelda, on andnud positiivseid tulemusi,“ tõdes Riibe.

Ringsõidul osalenud PPA Põhja prefektuuri Kristiine piirkonnavanem Kelly Miido rõhutas, et selleks, et keskkond oleks inimeste enda mõistes turvaline, tuleb luua omanikutunnetus. „Omanikutunnetuse loomiseks on võimalusi seinast seina, saab kasutada valvekaameraid kui ka paigaldada valgustust selliselt, et ei tekiks varjulisi kohti, lisaks parkimise korraldamine ja ka muidugi naabrite omavahelised head suhted. Samas on oluline nii hoovis kui ka tänaval haljastuse eest hoolitsemine. Põõsad võiksid ulatuda inimese vööpiirkonnani ning puu tüvi, mille peal ei ole eraldi oksasid, võiks ulatuda inimesel üle pea. Sellega hoiame ära võimaluse kellelgi teisel põõsa taha peitu varjuda,“ selgitas Miido.

„Igal aastal paigaldatakse linnakodanikelt kogutud info põhjal liikluse rahustamiseks teekattekünniseid mitmele pool ohtlikele teelõikudele, kus kiputakse kihutama. Korrarikkumiste ennetus hõlmab endas ka näiteks regulaarset võsa piiramist ja puude hoolduslõikust. Kristiines on suve jooksul samuti likvideeritud mitmed kohad, kus õhtuti toimus illegaalne alkoholi tarbimine. Distsiplineerivad samuti ka valvekaamerad. Viimased valvekaamerad on paigaldatud Kristiine keskuse juurde kui ka Löwenruh´ parki, kus varasematel aastatel vandaalid pargiinventari lõhkusid. Tänavu augustis-septembris lisasime turvalisuse tagamisse ka turvafirma K Security, kes õhtusel ajal linnaosas ringi sõitis ja turvalisuse tagamisse oma panuse andis. Hea meel on tõdeda, et suuri rikkumisi sellel perioodil ei esinenud, kuid muret tegid alkoholi tarbivad kodanikud, kes korraldustele ei tahtnud alluda,“ lisas Riibe.

Täname kõiki oma partnereid ja ka linnaosa elanikke, kellega koostöös teeme Kristiine turvaliseks.

Uudise rubriigid: