05.05.2020

Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020. õppeaastal

Tulenevalt Covid-19 viiruse levikust Eestis on Vabariigi Valitsus ja Haridus- ja Teadusministeerium  4. mail. 2020 kiitnud heaks gümnaasiumi lõpetamise ja riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õppeaastal.   

Riigieksamite ajad on järgmised:  

  1) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020. a;  

  2) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2020. a.     

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.   

Riigieksamite sooritamine on vabatahtlik 

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, st riigieksamite sooritamine on vabatahtlik.   Riigieksamid tuleb teha juhul, kui õpilasel on plaanis edasi õppida erialal, kus kõrgkool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.   

Kui õpilane ei soovi 2020. a ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis on tal võimalik saata oma riigieksami tühistamise soov  aadressile: innove@innove.ee hiljemalt 

11. maiks 2020E-kirjas palume õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.  

 

 

 Inglise keel  

Cambridge Assessment English C1 Advanced SA Innove poolt korraldatud eksam on

12.-22. juuni (kirjalik eksam 20. juuni 2020).    

 

Vene keele rahvusvaheline eksam juunis ei toimu. SA Innove saadab täiendava teabe eksami aegade kohta registreerunud õpilastele.      

Täpsem info rahvusvaheliste eksamite kohta