29.09.2015

Riigihankeõiguse muudatused - kas revolutsioon või redaktsioon?

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2015" loengus 13. oktoobril 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2015" loengus 13. oktoobril 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2015 loengu "Riigihankeõiguse muudatused - kas revolutsioon või  redaktsioon?" lektoriks on Mari Ann Simovart.

Loengul antakse ülevaade olulisematest muudatustest, mis uute direktiivide ülevõtmisega 2016. aastal kaasnevad, ning lühidalt ka sellest, mis ei muutu.

Lektor: Mari Ann Simovart on Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent ja  vandeadvokaat. Käsiraamatu  "Riigihangete õigus" arvustuse autor. 

Loeng on tasuta kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Registreerimisvorm

Alates 2015/2016. õppeaastast saavad kõik, kes on osalenud vähemalt kuuel majandusakadeemia loengul Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.