14.01.2020

Riik pakub taas tasuta tööalaseid koolitusi

Haridus- ja Teadusministeerium kodulehel kooliltuskalender tasuta tööalaste kursuste nimekirjaga.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam. 

Koolituskalender Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

Uudise rubriigid: