01.05.2022

Ristiku Erasmus+ kevadkonverents

27. aprillil

Alates 2021/2022. kooliaasta algusest on Erasmus+ õpirände projekti toel osalenud välisõppe kursustel 9 Ristiku kooli õpetajat eesmärgiga hankida uusi teadmisi, luua kontakte Euroopa kolleegidega ning tutvuda kultuuriväärtustega.

Lisaks neile tutvusid 5 õpetajat Erasmus+ töövarjutuse raames lähemalt Läti ja Saksa Baierimaa koolikorraldusega ning 10 õpilast koos klassijuhatajatega käisid lühiajalisel õpirändel Lätis. Kokku on õppeaasta jooksul toimunud 24 õppereisi. Et saadud teadmisi ja kogemusi üksteisega jagada, toimus 27. aprillil Ristiku Erasmus+ kevadkonverents.

Sissejuhatava ülevaate projektide käigust andis Kadri Viires, kes täheldas, et õpiränded on osutunud inspireerivamaks, sisukamaks ning õpetajate seas nõutumaks kui oli esialgne ootus. Kõik õpiränded ja töövarjutrused on sujunud ladusalt.

Seejärel kaasas õpetaja Kristel kolleegid näitlikesse ülesannetesse ning rääkis lähemalt Austria sotsiaalsete oskuste kursusest.

Tehnoloogiaõpetajad Jürgo ja Tanel ning infojuht Raul andsid ülevaate Küprosel toimunud õppest "Robootika hariduses", mis andis hea ülevaate robootika vahenditest ja nende sobivusest koolis.

Hollandi "Lugude juhtimise" kursuse kogemusi jagas raamatukogu juhataja Bärbel, kes viis läbi ka näitliku õpitoa, kuidas lood ja uskumused on omavahel põimunud ning kuidas need juhivad saavutusi.

Õpilaste õpirändest rääkisid õpetajad Kristel ja Mari, kes kiitsid 9.a ja 9.b klassi õpilasi hea käitumise ja seltskonna eest. Mõnele õpilasele oli Riia õpiränne esimene välissõit elus. Õpilased viisid Läti kooli kaasa kunstinäituse ja õpilane Taago tegi Läti koolile kingituseks droonifilmi.

Läti ja Saksamaa töövarjutusest andsid ülevaate juhtkonna liikmed õpetajad Kairit, Maarja ja Mari, kes tõid välja Baieri koolis kogetud häid õpetamispraktikaid, näiteks ettevõtlusõpetus, ainete lõimimine ning õpilaste enesejuhtimismeetodid.

Konverentsi kokkuvõtte ja Erasmus+ projekti tegevuste seose kooli väärtuste, arengu- ja tegevuskavaga tegi direktor Katrin Luhaäär.

Konverentsi korraldajad tänavad kolleege aktiivse osalemise ja kaasamõtlemise eest!

Teate koostas Kadri Viires

Vaata pilte: