20.11.2020

Ristiku Põhikool kinkis Lille Lasteaiale liiklusvankri

Koostööprojekt „Liiklusvanker Lille Lasteaiale“ Ristiku Põhikooli ning Maanteeametiga sai alguse 2019. aasta sügisel ja pidi valmima 2020. aasta kevadeks. Märtsikuus algas eriolukord, mis lükkas liiklusvankri valmimise edasi sügisesse. Kauaoodatud liiklusvanker saabus lasteaia õuealale lõpuks 18. novembril.

Sellel nädalal tähistas Tallinna Lille Lasteaed ka 59. sünnipäeva ning suur oli laste rõõm, kui lasteaia sünnipäevanädala üheks üllatuseks sai Ristiku Põhikooli õpilaste ja tööõpetuse õpetajaga saabunud liiklusvanker. Kohe vaadati koos õpetajate ja kooli esindajatega üle liiklusmärgid ja kõik muu vankris leiduv.

Kooliõpilaste valmistatud õppevahend aitab lastel läbi vahetu kogemise õppida liiklusmärke ja fooritulesid. Liiklusvankriga saab õue luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kasutada üritustel kui ka liikumistegevustes. Liiklusvankri sees leiduvaga saab koos lastega rajada õuealale ajutisi liiklusväljakuid, et õppida ja harjutada korrektset liikluskäitumist nagu tee ületamine, valgusfoor ja selle tuled ning jalgrattaga sõitmine.

Liiklusvankri valmimisele aitasid kaasa Maanteeamet, Tallinna Lille Lasteaia õpetajad ning Ristiku Põhikooli 7.-9. klassi õpilased ja õpetajad. Materjali vankri valmistamiseks andis heategevuslikus korras Kohila Vineer. Valminud Liiklusvanker andis koostegutsemise rõõmu koolile ja lasteaiale, võimaluse mitmekesistada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuste vahendeid ja tegevusi ning pakkus kooliõpilastele võimaluse teha oma kätega head ja omandada uusi töövõtteid tööõpetuse tundides.

Allikas: Tallinna Lille Lasteaed

 

Uudise rubriigid: