03.09.2019

Ristiku Põhikool liitus sellest õppeaastast MTÜ Lastekaitse Liidu koolirahu projektiga

Avaaktustel tutvustas Ristiku Põhikooli direktor koolirahu lepingut ning sellele kirjutavad üheskoos alla koolijuht ja õpetajate ning õpilaste esindajad. Seejärel saab iga klass allkirjastamiseks oma klassi koolirahu lepingu.

Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.

Koolirahu lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:

  • märkab, kuulab ja tunnustab;
  • on salliv ja sõbralik;
  • osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
  • hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
  • annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.

Koolirahu lepingu sõlmimisega iga õppeaasta alguses kinnitab koolipere, et selles koolis valitseb koolirahu.

Koolirahu tutvustav koduleht: koolirahu.lastekaitseliit.ee