06.06.2018

Roheline kool

Meie lasteaed pälvis rahvusvahelise tunnustuse keskkonnaharidust andva asutusena ja oleme nüüd kaks aastat uhked Rohelise lipu omanikud. Tänan kõiki aktiivseid õpetajaid, lapsi, lapsevanemaid, õpetaja abisid, meie juhtkonda selle sihikindla töö eest, mis meile tunnustuse tõi!

Rohelise kooli koordinaator Meeli