17.06.2020

Rohelise kooli tunnustus!

Osaleme Rohelise kooli programmis alatest 2017a. Tallinna Suur-Pae Lasteaia jaoks on oluline keskkonnahoidlik ja jätkusuutlik mõtteviis.

Oleme käesoleval õppeaastal pööranud suurt tähelepanu kolmele teemale: "Tervis ja heaolu", "Globaalne kodakondsus", "Elurikkus ja loodus". Koroonaviirusest tingitud olukord pani meid uude olukorda ja sundis mõtlema teistmoodi ja otsima teistsuguseid lahendusi. Eriti, mis puudutab vaimset tervist ja olemist. Tänu rahvusvahelisele projektile "Say Hello to the World" õppisid lapsed  palju uut Horvaatia kultuurist ja leidsid endale suurepäraseid sõpru. 4. märtsil 2020 toimunud looduskonverentsil "Avastusõppe kasutamine looduse uurimisel" (täpsem info siin) jagasime praktilisi kogemusi. Täname Rohelise kooli Eesti koordinaatori Eeva Kirsipuu-Vadi hea koostöö ja ettekande eest! 7. rühm "Jänkukesed" võtsid osa projektist "Suur taimejaht", koos selle projektiga lõpetasid nad edukalt ka lasteaia. Sekka mahtus ka palju õppekäike loodusesse, muuseumitesse ja teistesse asutustesse.

Rohelise kooli ptaroon Kersti Kaljulaid tunnustas ja tänas meid tubli töö eest, et oleme suurendanud keskkonnateadlikkust, looduse uurimist, sest elurikkuse hoidmine rikastab laste maailma ja aitab kasvatada vastuttustundlikke ja loodust hoidvaid ja armastavaid inimesi.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia pere tänab ja jätkab rohelise mõtteviisiga!