26.11.2015

Rohelise pealinna tiitlile esitati seitse taotlust

Täna toimunud Tallinna Linnavalitsuse Energeetikakomisjoni koosolekul oli muude küsimuste kõrval päevakorras ka projekti „Tallinn Euroopa roheliseks pealinnaks 2018“ hetkeseis

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul esitati 17 oktoobril Tallinna taotlus  Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamiseks aastaks 2018, märtsi lõpus selguvad taotluse esitanud linnade hulgast finalistid ning võitja selgub 2016. aasta juunis.

Lisaks Tallinnale  esitasid taotluse veel kuus linna: Arad Rumeeniast, Gent Belgiast, Nijemegen Hollandist, s-Hertogenbosch Hollandist, Umea Rootsist ja Varssavi Poolast.

„Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemisel hinnatakse linnade panust keskkonna parandamiseks 12 keskkonnavaldkonna alusel, nagu näiteks kliimamuutused, kohalik transport, rohealad ja jätkusuutlik maakasutus, loodus ja bioloogiline mitmekesisus, välisõhu kvaliteet, mürakeskkonna kvaliteet, jäätmeteke ja jäätmemajandus, veekäitlus, reoveekäitlus, ökouuendus ja jätkusuutlik tööhõive, energiatõhusus, integreeritud keskkonnajuhtimine,“ märkis Sarapuu. „ Tallinnale annab suure eelise teiste linnadega võrreldes tasuta ühistranspordi rakendamine, trammiteede rekonstrueerimine, uute trammide soetamine ning jalgrattaliikluse võimaluste parandamine.“ 

Kõiki taotlusi hindab 12 valdkonna ekspertidest koosnev komisjon, nn ekspertide paneel. Taotlusi võrreldakse ja pannakse paremusjärjekorda, kõik 12 indikaatorit on võrdse tähtsusega. Ekspertide hinnangu põhjal tehakse valik linnadest, kes pääsevad järgmisse vooru. Väljavalitud linnad tutvustavad oma visiooni, tegevuskava ja kommunikatsioonistrateegiat, mille põhjal valib žürii välja võitja. 

Euroopa rohelise pealinna tiitlit annab välja Euroopa Komisjon. Algatuse üldine eesmärk on parandada Euroopa linnade elukeskkonda ning eelkõige tunnustada ja premeerida pingutusi, mida linnad teevad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks.