27.04.2022

Loomeinkubaatori koolitus "Rohelisest ideest äriks! Toote elukaare disainimine ringmajanduses"

80% toote keskkonnamõjust otsustatakse ära toote disainifaasis. 27.04 kell 10-13 toimuva koolituse "Toote elukaare disainimine ringmajanduses" osalejad saavad juhendatult analüüsida oma tooteid või omandada kogemust mõne teise toote varal.

Selleks, et tekiks tervikpilt kuidas panustada ringmajandusse orienteerub osaleja koolituse lõpuks:

  • Ringmajandust toetavates süsteemides
  • Uut tüüpi infovajadusest toote kohta
  • Enim mõju omavates disainistrateegiates

Koolituse viib läbi Markus Vihma. Markus aitab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalaste võimaluste leidmisega ning ringmajandusliku väärtusloomega. Tal on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarendusega üle maailma, sh Fortune 500 ettevõttele.

Tallinna Loomeinkubaator korraldab koolitussarja, mille raames toimub neli põnevat koolitust äriideega entusiastidele kui ka ettevõtjatele, kes soovivad tuua turule uusi tooteid, mis oleksid ringmajanduslikud ja jätkusuutlikud. 

Lisainfo ning registreerumine seminaridele:

https://inkubaator.tallinn.ee/sundmused/rohelisest-ideest-ariks-toote-elukaare-disainimine-ringmajanduses/