09.08.2016

Rõõmupesa lasteaed osales Erasmus+ koostööprojektis „Knowing me – knowig You“

Tallinna Rõõmupesa Lasteaed osales Erasmus+ programmi strateegilises koostööprojektis „Knowing me – knowig You“, olles esimene lasteaed Tallinnas, kes uue Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi rahastusega projektiga 2014. aastal alustas ning sellele 2015/16. õppeaasta lõpus joone alla tõmbas.

Rahvusvaheline koostööprojekt „Knowing me – knowig You“ („Tunneme ennast, tunneme teisi“) sai teoks viie Euroopa pealinna – London, Madrid, Rooma, Pariis ja Tallinn õppeasutuste ühistegevusena. Juba projektitegevusi kavandades selgus, et kokku olid saanud tegusad ja koostööaltid partnerid. Igaüks tegi ettepanekuid ja vaagis partnerite esitatu sobivust oma koolile. Projekti asus koordineerima Pariisi Boy Zelenski lasteaia direktor Marie Sanjuan.

Rõõmupesa õpetajad said projekti näol hea ajendi rikastada laste igapäevategevusi ja silmaringi läbi seitsme teema: „Mina“, „Minu kodulinn ja selle lähiümbrus“, „Minu linna vaatamisväärsused“, „Minu kodulinna kultuurielu“, „Liikumisvahendid minu kodulinnas“, „Minu linn kunstnike silme läbi“ ja „Meie toidud“. Mida aeg edasi, seda aktiivsemalt õpetajad projektis kaasa lõid.

Projektitöö lastega vaheldus hargmaiste kohtumistega. Õpetajad said osaleda partnerkoolide õppetöös, kogemustevahetus jätkus aruteludega hilisõhtuni. Üksteisele jagati kingituseks laste töid või projektitööd kajastavaid materjale ja plakateid. Igalt kohtumiselt toodi kaasa hulk häid mõtteid.

Kui võõrustamise järg jõudis Tallinnasse, andsid Rõõmupesa õpetajad Marge Kullamaa, Olga Aljas, Heli Viita, Eveli Strandson ja Margarita Kutberg lõimitud mängulisi õppetegevusi näidates partnerite kogemustepagasisse oma väärika osa. Projekti lõpus korraldati kõigis linnades projekti kokkuvõtvad näitused. Rõõmupesa pani oma näituse üles Mustamäe Linnaosa Valitsuses.

Lõppenud Erasmus+ projekt oli Rõõmupesa lasteaia esimene koostöö Lääne-Euroopa õpetajatega. Õpetajad on avatud edaspidiselegi koostööle.

 

Lea Pihelgas

Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor

 

 

Uudise rubriigid: