08.06.2020

Roosikrantsi tn taastusremont

Kaevetööde käigus Roosikrantsi tänava Vabaduse väljaku poolses osas avastatud arheoloogilise kultuurkihi tõttu viib linna keskkonna- ja kommunaalamet arheoloogiliste uuringute tellimiseks läbi eraldi riigihanke.  Ehitustööd on ajutiselt peatatud. Eesmärk on tellida taastusremont ja arheoloogilised uuringud ühe hankelepinguga. Uuring hõlmab etapiti arheoloogilisi uurimistöid, kaevetöid, projekteeritud tehnovõrkude ja sõidutee aluskihtide käsitsi läbikaevamist ja muinasaegse kultuurkihi sõelumist alal eeldatava mahuga  4700 m3.

Arheoloogiliste uuringute ja ehitustööde uueks lõpptähtajaks on kavandatud 2021. aasta suvi.

Uudise rubriigid: