16.09.2015

Rootsis algab rahvusvaheline tasuta ühistranspordi aastakonverents

17.-18. septembril Rootsi linnas Avestas koguneval foorumil arutavad asjatundjad 13 riigist tasuta ühistranspordi arenguid ja rahvusvahelist koostööd selles valdkonnas.

Avesta Linnavalitsuse poolt korraldatud esinduslik konverents keskendub tasuta ühistranspordi mõjule majanduse, elanikkonna ja sotsiaalse sidususe kasvule. Tugev rõhuasetus on jätkuvalt ka keskkonna säästmisel. 

Avesta linnapea Lars Isacssoni sõnul annab linn rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks omalt poolt parima. „Soov on saada rohkem infot tasuta ühistranspordi kohta maailma erinevatest riikidest ja linnadest ning me tahame arutada ühistranspordi tulevikku teiste linnajuhtide ja ekspertidega,“ ütles Isacsson konverentsi eel. „Avesta on vana tööstuspiirkond, kus elanike arv kahanes viimased 50 aastat. Kolme aasta eest tasuta ühistranspordi rakendamisel pöördus aga pikaajaline langus elanike arvu kasvuks ning 2014. aastal oli juurdekasv 2,2%. Selle näitajaga oleme Rootsis omavalitsuste arvestuses üheksandal kohal, mis on väga hea.“ 

Tallinna abilinnapea Taavi Aas ja Tallinna Euroopa esinduse juht Allan Alaküla tutvustavad konverentsil värsket Tallinna Linnatranspordi AS poolt läbi viidud sõitjate rahulolu-uuringu tulemusi, vastavalt milledele kasutab tasuta ühistranspordi 84% tallinlastest igapäevaselt linnas liikudes ning juba 74% linlastest on ühistranspordi korraldusega kas rahul või väga rahul. 

Taavi Aas kajastab konverentsi ettekandes tasuta ühistransporti kui linnade kasvufaktorit. „Meie ja paljude teiste tasuta ühistransporti pakkuvate Euroopa linnade jaoks on ääretult tähtis just elanike arvu kasv. Näiteks Tallinna elanike arv on pärast tasuta ühistranspordi referendumit kasvanud üle 20 000 inimese võrra ning linnaelanike arv ületab peagi 440 tuhande piiri. Kiires kasvus oma tugev osa ka Tallinna tasuta ühistranspordil,“ ütles Aas. „Tallinna näide on tõestanud, et tasuta ühistransport võib olla ka puhtmajanduslikult väga mõttekas samm. Tallinn on töötav näide sellest, kuidas tasuta ühistransport pole linnaeelarvele koormaks, vaid hoopis kasvatab omavalitsuse tulubaasi ja ergutab piirkonna majandust. Kahe ja poole aastaga registrisse lisandunud elanikud suurendasid linna eelarvet maksude laekumise näol arvestuslikult vähemalt 14 miljonit eurot. Selle toel oleme saanud ka ühistranspordi teenuse kvaliteeti veelgi parandada, mis omakorda on suurendanud Tallinna ligitõmbavust elu- ja tööpaigana.“ 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus Allan Alaküla esitleb koos Tallinna Televisiooni uudisteankru ja toimetaja Revo Raudjärvega konverentsil dokumentaalfilmi „Tasuta ühistransport“. Film räägib tunniga ära miks, kus ja kuidas on terves maailmas seni tasuta ühistransporti rakendatud. Alaküla usub, et film innustab üha uusi linnu oma sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks ümber vaatama ka ühistranspordi piletipoliitikat. 

Avesta konverentsi kavaga saab lähemalt tutvuda linna kodulehel http://www.avesta.se/ffpt-documents 

Stockholmist 150 km kaugusel asuva Avesta linna näol on tegemist Rootsi 22 000 elanikuga linnaga, mille tulusooneks on traditsiooniliselt olnud tööstus, hiljem on lisandunud seoses mägede lähedusega turism. Linn alustas tasuta ühistranspordiga 2012. aasta juulist ning tänaseks on tänu tasuta transpordile autodega sõitmiste arv märkimisväärselt vähenenud, liiklusummikuid pole, bussisõitjate arv on linnas kasvanud võrreldes tasuta ühistranspordieelse ajaga 100%. Linnavõimude jaoks on väga oluline Avesta kui tööstuslinna elanike arv. Kui 1960-ndatel aastatel – tööstuse hiilgeajal – elas linnas 30 000 inimest, siis täna on linnaelanike arv vähenenud 8000 inimese võrra. Kui poleks midagi ette võetud, langeks see arv jätkuvalt ja kindlalt. Praegune siht on kasvada 2022. aastaks 3000 elaniku võrra. 2013. aastal kasvas Avesta linn 400 inimese võrra. Tasuta ühistransport ei ole Rootsi linnas enam projekt, vaid reaalsus, mis on mõeldud kestma. Kui Tallinn on maailmale kindlasti oma suuruse linnadega kaalukategoorias suureks eeskujuks tasuta ühistranspordi poolest, siis Avesta tahab olla eeskujuks oma suurusega linnadele tasuta ühistranspordi rakendamisel Rootsis, aga miks mitte ka mujal maailmas.