31.08.2020

1.septembrist on aiarühmade lahtioleku muutunud

Alates 1. septembrist muutub aiarühmade tööaeg (kooskõlastatud hoolekoguga 03.06.2020).

Sõimerühma lahtioleku aeg on endiselt 7.30-18.00.
Liitrühma sõimeealiste laste päeva pikkus on samuti 7.30-18.00.
Aiarühmad ja liitrühm on avatud 7.00-18.00.

Alates 18.00-19.00 on valverühm Pilvetriinud.