21.03.2017

Rühmade pildistamine Tallinna Kihnu Lasteaias

Tallinna Kihnu Lasteaias toimub rühmade pildistamine reedel, 31. märtsil 2017.

Kõiki Tallinna Kihnu Lasteaia lapsi oodatakse oma rühma pildistamisele reedel, 31. märtsil 2017. Soovi ja huvi korral on võimalus rühma- ning lasteaiakaaslastega teha ka portree- ja sõbrapilte.

Pildistamisele eelnevalt on vajalik igal lapsevanemal täita ja anda tagasi õpetajale pildistamise ankeet, mille saab lapsevanem oma lapse rühma õpetajalt paberkandjal. Juhul, kui lasteaias käib erinevates rühmades mitu sama pere last, tuleb täita sama palju eraldi ankeete. Ankeedid on kodeeritud ja neid kasutatakse hiljem veebipõhiseks piltide tellimiseks. Igale lapsevanemale saabub tema lapse piltidega link e-mailile.

Pildistamine toimub järgneva ajagraafiku alusel Liikumislaevas ja Laululootsikus:

ajagraafik Laululootsikus:
8.45-9.45: 1) Värvikillud, 2) Tähekillud, 3) Päikesekillud
9.45-10.45: 4) Liivalaiud, 5) Vikerkaarelaiud

ajagraafik Liikumislaevas:
9.00-10.00: 1) Kivikillud, 2) Merelaiud, 3) Lainelaiud
10.00-11.00: 4) Tuulekillud, 5) Tormilaiud
11.00-12.00 6) Pilvekillud, 7) Saarelaiud


Õppealajuhataja Kadri Koort