19.04.2018

Rühmanäidendid

Ajavahemikul aprillist maini esitavd kõik rühmad oma etendusi teistele rühmadele ja lastevanematele.

Paljudes rühmades on laste kostüümid valminud lastevanemate abil.

Etenduste kaudu toetame igati laste loovust ja julgust.

Pilte leiate galeriist.

Lasteaia lehekülge haldab:

Kristina Guštšuk, õpetaja

e-post: kristina.gustsjuk@paekaarela.edu.ee