12.10.2018

Rukkilille lapsed käisid õppekäigul Harku metsa loodusrajal programmi Metsa sees on puud raames

 

Meie kahe koolieelikute Sipelgate ja Mesilaste rühmade käisid Harku metsa loodusrajal matkamas.

Retkejuhtidelt said lapsed teada palju uusi teadmisi, et metsa sees on puud, sest ilma puudeta ju polekski metsa. Aga mis puud seal metsa sees on? Eestimaal kasvavaid kodumaiseid puuliike on palju – umbes sama palju, kui ühes klassis õpilasi. Nii nagu igal lapsel on nimi ja iseloom, nii on see ka igal puuliigil. Kindlasti on ühel puul lisaks nimele jutustada veel huvitavaid lugusid. Meie koolieelikud käisid  metsamatkal neid lugusid kuulamas, puude elu avastamas ja ilu imetlemas, puudega sõbraks saamas. Uusi teadmisi ja põnevaid tegevusi jagus nii lastele kui õpetajatele. 
Programmi eesmärgiks oli saada lähemalt tuttavaks meie kõige tavalisemate metsapuudega (puude välised tunnused, toitumine ja kasvamine, puidu kasutamine enne ja nüüd, puud rahvakultuuris), õppida märkama loodust enda ümber ja seal toimuvaid aastaajalisi muutusi seoses soojuse ja valguse muutustega.

 

Täname RMK ja Viimsi Külastuskeskuse retkejuhte