25.04.2018

Rukkilille laste õppekäik Lahemaale

Tallinna Rukkilille Lasteaia koolieelsete rühmade lapsed osalesid 24. aprillil

keskkonnahariduse projekti raames õppekäigul Pärlijõgi Lahemaal – tuiksoon mere ja metsa
vahel.

Meie lapsed matkasid Lahemaa õpperadadel, kus lookleb kaunis Pärlijõgi. Lapsed said teada,
et jões elab haruldane elanik Ebapärlikarp – jõe kõige haruldasem ja unikaalseim elanik.
Lapsed said ülevaate kahepaiksete ja kalade kudemistingimustest, uurisid kobraste
tegevusjälgi ja elupaiku. Vaatlesid ja uurisid vanu jõe sööte, mis ei ole enam jõega ühenduses,
kuulasid jõevulinat ja linnulaulu, vaatlesid saabuvaid rändlinde ning nautisid looduse
tärkamist.

Matkal osalemine oli ehe elamus lastele, et oma silmaga vaadelda ja tunda loodust, näha
inimetegevuse tagajärgi ning luua arusaadavaid ja põhjendatuid seoseid looduse kaitsmise ja
inimese tegutsemise vahel.
Tallinna Rukkilille Lasteaed on väga tänulik Tallinna Haridusametile ja
Keskkonnainvesteeringute Keskusele keskkonnahariduslikus õppeprogrammis osalemise eest.
Soovime tänusõnad öleda veel Lehola Keskkonnahariduskeskusele, Taisto bussijuhtidele ja
Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi toredatele matkajuhtidele suurepärase elamusi pakkuva
päeva eest.

Hoiame Eesti loodust!