06.12.2016

Rukkilille lasteaed võõrustas Ida-Virumaa lasteaedade direktoreid ja eesti keele õpetajaid

Tallinna Rukkilille Lasteaeda külastasid 1. detsembril 2016 direktorid ja eesti keele õpetajad Ida- Virumaa lasteaedadest. Külastuse eesmärgiks oli tutvuda Rukkilille lasteaias edukalt läbiviidava eesti keele õpetamise metoodikaga ning saada uusi kogemusi ja teadmisi.

Rukkilille lasteaias lähenetakse eesti keele õppele kahel tasandil: osalise keelekümbluse metoodika alusel eesti keele omandamine ja eesti keele kui teise keele õpetamine lastele.

Külalised said ülevaate Rukkilille lasteaia eesti keele metoodikast neljaaastaste rühmas Mesilased, kus on kasutusel osaline keelekümblus. Eesti keelt valdav rühmaõpetaja Marina Koroljova viis läbi näidistegevuse teemal „Talve algus – kuidas päkapikud lapsi külastavad“. Rühmaruumid olid juba jõuluehteis, selle eest hoolitsesid rühmaõpetaja Olga Angu ning õpetaja abi Marina Munina.

Väga meeldis Ida-Viru eesti keele õpetajatele Rukkilille lasteaia eesti keele kui teise keele õpetaja Maria Kase lõimitud tegevus rühma Varesekesed lastega teemal „Koduloomad“. Suure kogemusega õpetaja Maria Kask on koostanud ka raamatu „Õpime eesti keelt mängides“, mis on samuti saanud palju positiivset tagasisidet.

Tõeliseks ehteks külaliste vastuvõtul oli Marianna Kirillova juhatatava lastekoori esinemine eestikeelsete lauludega.

Eesti keel on Tallinna Rukkilille Lasteaias igapäevaseks töökeeleks, seda tänu õppealajuhataja Ulvi Veermele. Tema tööpäevad algavad alati rõõmsatujuliselt rühmade külastusega. Esile saab tõsta ka muusikaõpetaja Margarita Kempit, kes õpetab läbi laulude eesti keelt nii lastele kui ka kolleegidele. Lasteaia külalised said osa tema läbiviidud ergutavast turgutusminutist.

Palju häid sõnu ütlesid külalised Tallinna Rukkille Lasteaiale ja direktor Valentina Kovalile, keda tunnevad paljud kui kauaaegset innustajat-eestvedajat eesti keele õpetamisel lasteaedades.

Rukkilille lasteaia pere tänab oma kolleege Ida-Virumaalt, et nad leidsid tee nende juurde. Lasteaiapere on vaimustuses sellisest üritusest, mis aitab liita Eesti eri piirkondade õpetajaid, vahetada pedagoogilisi teadmisi ja kogemusi ning muuta lasteaiaelu kõigile huvitavamaks ja mitmekesisemaks.

Margarita Kempi 
Tallinna Rukkilille Lasteaaia muusikaõpetaja

 

Uudise rubriigid: