27.04.2021

Rukkilille lasteaia NUTIKUU 2021

Oravakeste rühma lapsed omandasid teemal ,,Kevad saabub ja mesilased sumisevad,,

õpetaja Irina juhendamisel uusi teadmisi kevade tunnustest läbi lõimitud tegevuste kasutades erinevaid robootikavidinaid.

Varesekeste rühma lapsed omandasid õpetaja Galina ja Svetlana juhendamisel teemal ,,Linnukene Blue-Botide  toitub tervislikult,, uusi teadmisi tervislikust toitumisest ning kasulikest ja ebatervislikest toiduainetest.

Rukkilille projekt Meie aia puud ja linnud

Aiarühmade lapsed said tahvelarvutite kaasabil internetis Learing Appis õppemänge lahendada ja eesti keelt õppida.

Õpituba õpetajalt õpetajale toimus Zoomi keskkonnas

Koolituste eesmärgiks oli kinnistada ja tõsta õpetajate teadmisi nutiseadmete oskuslikuks lõimimiseks õppe- ja kasvatustöös ning laste huvi äratamiseks robootika ja programmeerimise vastu. 

SMART tahvli ja tahvelarvuti kasutamine õppetegevustes ning erinevate äppide tutvustus ja kasutamise võimalused laste digipädevuste arendamiseks. Teema: Nutikas õppereis ,,Meie kodupaik,,