10.05.2019

Rukkilille lasteaia tegus nuti-, tervisekuu ja LAK-õppe kuu

Terviseedendus

Õpetajad kõnelesid lastele erinevatel tervist ja selle hoidmist käsitlevatel teemadel,
kasutades ka hariduslikke robootikavahendeid ja mitmed rühmad külastasid Tallinna Tervishoiu Muuseumi poolt korraldatud haridusprogrammi Südamesõbrad.

Erivaldkondades toimus sisukaid ettevõtmisi, milleks meie õpetajad
valmistus, olid avatud tegevused erinevatele sihtrühmadele: lapsed, õpetajad ja lapsevanemad.

Nutitegevused

  • Lastele: Nutikas paber ja Bee-bot;

  • Õpetajalt õpetajale: Nutikas õppereis: Haabersti - meie kodupaik;

  • Lastevanematele: Mesilane Bee-bot toitub tervislikult;

  • Rukkilille ja Karikakra lasteaia koostööprojekti raames toimus kevadpühade nutiorienteerumine.

LAK-õppe kuu

Metoodikakeskus

  • Keelekümbluse metoodika tutvustamine eesti õppekeelega lasteaedade õpetajatele;

  • Eesti keele ja muusika lõimitud tegevused lasteaias.

Eestikeelsed lavastused

Jussikese seitse sõpra, Varesekeste rühma 4-7 aastased lapsed esinesid aiarühmade lastele.

Jänesepoeg otsib sõpra, keelekümbluse rühma Jaaniussikeste 4-5 aastased lapsed esinesid naaber lasteaia karikakar 4-5 aastastele sõpradele.

Lapsed said mängida, tunnetada ja omandada oma kõikide meeltega uusi teadmisi ja väljendada oma emotsioone läbi esinemise. Ise läbi tehes teadvustada oma oskusi, tunda koostegemistest ja esinemistest rõõmu.


Uudise rubriigid: