12.11.2021

Rütmika tund õues

Lapse füüsiline ja vaimse tervis on toetatud läbi tervisliku liikumise ning õuesõpe.

Liikumise, tervise ja spordi teema-aasta 2021/2022  raames Lasteaias Kajakas toimub üks kord nädalas rütmika tund (muusika ja liikumine) õues, korraldaja on muusikaõpetaja.

Muusika ja liikumine on olnud omavahel tihedalt seotud läbi aegade. Kuuldes muusikat, hakkab enamus meist end muusika rütmis kaasa liigutama. Kui last on vaja stimuleerida, sobib selleks hästi muusika. On see ideaalne stiimul liikumise koordineerimiseks. Muusika motiveerib lapsi õppima, näiteks kõndima, jooksma, hüppama. Need oskused on seotud kehatunnetuse, tasakaalu, liigutuste osavuse, paindlikkuse, kindluse ja suunatunnetusega.

Harjutuste eesmärk: Tervikliku minapildi kujundamine, sh erinevate kehaosade olemasolu teadvustamine, sotsiaalsete oskuste parandamine, sh valmidus koostööks.

Head vaatamist!  https://youtu.be/-F1x-ngVPQY