23.08.2017

SEB Tallinna Maratonil osalejad saavad tasuta ühistransporti kasutada

Tallinna linnavalitsus otsustas anda SEB Tallinna Maratonil osalejatele Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel tasuta sõidu õiguse.

Maratonist osavõtjatele kehtib ühistranspordis tasuta sõidu õigus ajavahemikul 8.-10. september. Tasuta sõidu õigust tõendavaks tunnuseks on igale võistlustel osalejale Mittetulundusühingu Spordiürituste Korraldamise Klubi poolt väljastatud SEB Tallinna Maratonil osaleja rinnanumber.

Eesti ja Baltimaade suurim rahvaspordisündmus – SEB Tallinna Maraton koos Tallinna sügisjooksuga toimub traditsiooniliselt septembri teisel nädalavahetusel, tänavu 8.- 10. septembril. Tasuta ühistranspordi lubamine loob Baltikumi suurimast rahvaspordipeost osavõtjaile oluliselt paremad võimalused ürituse ajal Tallinnas liikumiseks ning omab sobivat kuvandit keskkonnasõbraliku liikumise kuu käimalükkamisel. Kampaaniat tutvustatakse kõigis Tallinna maratoni turundus- ja kommunikatsioonikanalites.

Ühtlasi otsustas linnavalitsus anda linna ühistranspordis tasuta sõidu õiguse seoses Tallinna linna korraldatava autovaba päevaga kõigile ühistranspordikasutajatele. Käesoleval aastal korraldatakse Tallinnas autovaba päeva üritused pühapäeval, 24. septembril. Samal päeval viib transpordiamet läbi ka orienteerumisvõistluse ühistranspordiga.

Sõit on sel päeval tasuta kõigile ühistranspordi kasutajatele, kes valideerivad oma sõiduõiguse Ühiskaardiga või mõne muu piletimüügisüsteemis registreeritud andmekandjaga. Andmekandja valideerimisel ühissõidukis sõitjale 24. septembril piletit ei müüda.

Autovaba päev on iga aasta 22. septembril tähistatav rahvusvaheline tähtpäev, millega autovaba liikumine suunab ühiskonna tähelepanu autostumise probleemidele. Autovabadel päevadel püütakse vähendada liiklust linnas või kindlas piirkonnas terve või osa päeva jooksul. Tallinn on üks 1600-st Euroopa linnast, kus korraldatakse liikuvusnädalat. Tallinnas hakati Euroopa liikuvusnädalat korraldama 14 aastat tagasi ning autovaba päeva on Tallinnas korraldatud juba alates aastast 2000. Tallinna linn viib ühtlasi septembris juba kuuendat aastat läbi ka keskkonnasõbraliku liikumise kuu.

Tallinna linna ühistranspordis tasuta sõidu õiguse saavad ka Euroopa Noorteparlamendi foorumil osalejad ning Tallinna Loomaaia korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „Looduskaitse Foorum 2018“ osalejad.

Euroopa Noorteparlamendi foorumi viib ajavahemikul 21.-26. oktoober läbi mittetulundusühing Tegusad Eesti Noored. Konverents „Looduskaitse Foorum 2018“ toimumisajaks on 22.-26. mai 2018.

Euroopa Noorteparlamendi foorum toob kokku 150 gümnaasiumiõpilast üle Euroopa. Ürituse eesmärgiks on simuleerida Euroopa Parlamenti ja arendada osalejaid erinevatest külgedest: väljendamisoskusest rahvusvahelise kommunikatsioonini, inglise keelest ühiskonda panustamiseni ja poliitilistes vestlustes kaasa rääkimiseni. Üritusel osaleb ligikaudu 60 rahvusvahelist delegaati ja 50 Eesti noort. Projekt hõlmab korraldajate, rühmajuhtide ja meedia treeningut, lisaks sellele toimuvad neil päevil delegaatide komisjoni koostöö arendamisepäev, lobitöö ning üldkogu.

Tallinna Loomaaed korraldab Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumite Assotsiatsiooni (EAZA) egiidi all 2018. aasta maikuus rahvusvahelise konverentsi „Looduskaitse Foorum 2018“ („EAZA Conservation Forum 2018“), kus osaleb 150 delegaati üle maailma. Üritus on lisaks oma sisulisele tähtsusele oluline ka Tallinna linna kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamisel.