27.10.2020

SPIN-programm

Projekti kestvus: 2015-2020
Sihtrühm: 10-16.aastased lapsed
Koordinator: Irina Maksimenko
Töökeel: eesti/vene keele
Eesmärk: Projekt „Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil“ aitab ennetada ja vähendada riskis olevate 10–18aastaste noorte sotsiaalset tõrjutust ja tööturuprobleeme ning toetada noorte aktiivsete eluhoiakute kujunemist. Tegevuse elluviimisega pakutakse noortele lisavõimalusi arenguks ja eneseteostuseks, osaledes vabaajategevuses. Samuti toetatakse nende eluks vajalike oskuste arendamist struktureeritud, kuid noorte huvidest ja vajadustest lähtuvate tegevuste abil. Seeläbi on võimalik kaasata programmi sihtrühma ühiskondlikku ellu, ennetada ja vähendada noorte riskikäitumist ning toetada ettevalmistust elus toimetulekuks.
Käsitletavad teemad: Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse rohkeid eluks vajalikke oskusi. Eriti suurt rõhku pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, suhtlemisoskuse, konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda õpitakse iganädalastes töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul.
PartneridSPIN-programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Siseministeerium, Briti Nõukogu, Heateo Mõjufond, AS Tallinna Vesi, Kohtla-Järve linn, Tartu linn, Viimsi vald, Pärnu linn, Rae vald, Tõrva vald, Otepää vald, Põlva vald, SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Riigi Tugiteenuste Keskus, UEFA Foundation for Children ja mitmed erasektori partnerid. 
Kirjeldus: SPIN on spordil põhinev arenguprogramm noortele, mis aitab toetada eluks vajalike sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arendamist. SPIN põhineb Suurbritannias 2006. aastast edukalt toimiva programmi Kickz mudelil.

Programmi läbiviijateks on professionaalsed ja spetsiaalse täiendõppe saanud tipptreenerid valdavalt Premium liigas mängivatest klubidest FC Flora, FC Levadia, Narva Trans, FC Helios ja FC Pärnu Vaprus, kellele on toeks sotsiaaltöö/noorsootöö hariduse/kogemusega eluoskuste treenerid. Programmi sihtrühm on riskioludes elavad ja vähekindlustatud poisid ja tüdrukud vanuses 9-18 eluaastat.

Lisainfo: https://www.spinprogramm.ee 

https://www.siseministeerium.ee/et/spin-programm