21.09.2021

Saa osa Euroopa linnade ja regioonide nädalast

Tegemist on igal aastal Brüsselis toimuva suurima regionaalpoliitikale pühendatud üritusega.

Euroopa linnade ja regiooni nädalast on kujunenud ainulaadne teabevahetus- ja võrgustike loomise platvorm, mis ühendab kogu Euroopa piirkondi ja linnu, sealhulgas nende poliitilisi esindajaid, ametnikke, eksperte ja teadlasi.
Sel aastal toimub üritus 11.-14. oktoobril.
Planeeritud on 300 sessiooni, üldpealkirjaga „Together for Recovery“.


Programm keskendub Euroopa Liidu, tema liikmesriikide ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkusele toetada Euroopa kodanikke ja nende kohalikke kogukondi praktiliste meetmete ja poliitikaga, mille eesmärk on investeerida õiglasemasse, rohelisemasse ja digitaalsemasse tulevikku.

Sellega seoses on ürituse keskpunktiks uus ühtekuuluvuspoliitika ja uued ELi programmid aastateks 2021–2027, samuti ELi rahastamisvahendid COVID-19 kriisiga toimetulemiseks.


#EURegionsWeek
 on  platvorm käimasoleva Euroopa tuleviku arutelu edendamiseks demokraatia ja kodanike kaasamise teemal. 

Teemad:   

  • Ühtekuuluvus - hädaolukorrast vastupidavuseni
  • Rohepööre jätkusuutliku ja rohelise taastumise nimel
  • Digitaalne üleminek inimeste jaoks
  • Kodanike kaasamine

Programmiga tutvuda ja registreerida saab siin. 
(registreerimine ei toimi I.E. brauseriga).

Kõik sessioonid virtuaalselt jälgitavad, vajalik vaid eelregistreerimine.