05.01.2022

Säästupillid

Novembril lõpus toimus meie lasteaias jäätmetekke vähendamise nädal.

Palusime peredel valmistada kodus tekkivatest jäätmetest säästupille.

Pille ei saanud küll palju, see eest olid need aga väga ilusad ja vahvad.

Aitäh!

Keskkonnatöörühm