15.03.2017

Sarapuu: prügiveofirma Ragn-Sells pressib linnalt raha välja

Ragn-Sells AS soovib lõpetada hetkel kehtiva lepingu kesklinna piirkonna teenindamiseks, sest ei taha pakutud hinnaga enam teenust osutada. Linn on aga seisukohal, et Ragn-Sellsi hinnatõusu taotlus ei ole põhjendatud ja hinda niisama tõsta ei lase.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on kahetsusväärne, et hanke teel pakutud hinnast ei suudeta kinni pidada ning kindlasti ei näita see ka lepingupartneri usaldusväärsust. „Kui nüüd  Tallinna linna Jäätmekeskust vahel ei oleks, siis tõstaks jäätmevedaja hinna tarbijale kahekordseks ning kodanikel ei olekski muud teha, kui ettevõtja arved kinni maksta. See tõestab veelkord, et prügireform on pealinnas vajalik ning kaitseb linlase huve,“ möönis Sarapuu.

Ehkki Ragn-Sells AS võitis kesklinna hanke kaks kuni neli korda kõrgema hinnaga, kui seda pakkus eri piirkondades Radix, siis ütleb ettevõte täna, et ei suuda pakutud hinnaga enam teenust osutada ning seetõttu soovib lepingu lõpetada. „Uue vedaja leidmine tähendab aga uute hangete korraldamist, võimalikke vaidlustusi ja uute jäätmelubade taotlemist. Uus vedaja peab õppima piirkonda tundma, koostama uue logistika jms, mis võtab kõik väga palju aega ja ressurssi,“ nentis Sarapuu.

Tallinnas on käimas laiaulatuslik prügiveoreform, millega soovitakse kõikides linnaosades ja piirkondades viia prügivedu Tallinna Jäätmekeskuse korralduse alla.

Sarapuu sõnul on reformi headest külgedest palju juttu olnud, kuid toob veelkord välja olulisemad põhipunktid: hanke teel leitakse parim vedaja, hanke teel leitakse prügiladestus või –põletuskoht, vedajal puudub võimalus prügi metsa alla viia ja keskkonda reostada. „Kõik hanked on Tallinna Keskkonnaameti poolt korrektselt läbi viidud. Hangetega seoses on olnud küll palju vaidlusi, kuid enamus on ka kohtuliku lahendi saanud ja selle alusel on sõlmitud vedajatega lepingud,“ tõdes Sarapuu.

Väidetele, miks ei ole näiteks kõige odavama pakkujaga AS Keskkonnateenused lepingusse mindud, on abilinnapea sõnul väga lihtne selgitus. „Eesti Keskkonnateenused AS ei ole viimastel aastatel Tallinna linna poolt korraldatud jäätmeveohangetel osalenud. Pakkumusi on teinud Eesti Keskkonnateenused AS-i tütarettevõte Radix Hoolduse OÜ, kuid oma nime all ei tahtnud tuntud vedaja pakkumusi esitada,“ täpsustas Sarapuu.

Kui hankel pakutud hind jääb oluliselt alla eeldatava maksumuse, siis on hankija kohustus kontrollida, kas pakutud hinnaga on võimalik teenust osutada. Tallinna Keskkonnaamet on tõepoolest Radix Hoolduse OÜ põhjendamatult madala maksumusega pakkumused tagasi lükanud ning Radix Hooldus OÜ on kõik sellised otsused kohtus vaidlustanud. Kohus on jõudnud alati järeldusele, et tagasilükkamine oli põhjendatud.

„Kui sõlmida leping pakkujaga, kelle pakkumus on põhjendamatult madal, siis seab see ohtu hankelepingu täitmise. Lepingut kas lihtsalt ei täideta või see lõpetatakse,“ selgitas Sarapuu. „Linlastele niivõrd olulise teenuse osutamisel peab linn olema veendunud, et teenuse osutaja on selleks võimeline. Nende pakkumiste puhul puudus linnal see kindlus.“