26.01.2015

Savisaar: innovatsioon eeldab julgust teha asju teisiti

Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsiatsiooni INTA 38. Kongressi korraldamine on meile suureks auks, ütles Tallinna linnapea Edgar Savisaar kongressi avamisel.

„See annab meile võimaluse terve maailma parimatest linnainnovatsioonidest õppida ning ma usun, et ka maailmal on meie kogemustest üht-teist kõrva taha panna,“ ütles Savisaar. „Just nii see maailma paremaks paigaks tegemine käibki.“   

Savisaar tõdes, et Tallinn on suhteliselt kasinates oludes olnud lausa sunnitud toimetulekuks leiutama ja katsetama järjest uusi ja nutikamaid lahendusi. „See on olnud meie arengu võti – innovatsiooni liikumapanevaks jõuks on üsna praktilised elulised vajadused ning lahenduste efektiivsuse garantiiks on seejuures piiratud ressursid. See ongi taganud meie uuenduste kestlikkuse,“ lausus Savisaar.

Savisaare sõnul on Tallinna viimaste aastate suurimaks ning seetõttu ka täiesti õiglaselt maailmas enim tähelepanu köitnud linnainnovatsiooniks tasuta ühistransport, mille puhul on tegu harva esineva kombinatsiooniga, kus ühekorraga lahendatakse elutähtsaid sotsiaalseid, majanduslikke ning ka keskkonnaküsimusi.

„Tasuta ühistransport on hea näide selle kohta, et innovatsiooni rakendamiseks peab olema julgust teha asju teisiti. Tallinna eestvedamisel oleme algatanud debati terve Eesti tasuta ühistranspordile üleviimiseks. Oleme Tallinnas kahe eduka tasuta ühistranspordi aastaga tõestanud, et see on võimalik.“

Savisaar rõhutas, et väljaspool Tallinna on sotsiaalmajanduslik vajadus tasuta ühistranspordi järele tegelikult veelgi suurem. „Ja ma tõesti loodan, et juba aasta pärast saame öelda, et see on tehtud!“ lisas Savisaar. 

Savisaar tõdes, et Tallinnal on põhjust uhkust tunda ka digitaalteenuste üle. „Peale linnavalitsuse enese ammu juurdunud paberivaba asjaajamise on meil juba sadu elektroonilisi teenuseid, mille saamiseks ei tule taotlejal enam toast väljuda, ühtki paberit liigutada ega isegi kellelegi helistada. Kogu teenuse taotlemise tsükkel on digitaalne.“ 

Savisaare sõnul teeb linna nutikaks ka inimeste kaasamine linna kujundamisesse - Tallinnas on inimeste kaasamisel oluline kohalike referendumite traditsioon. „Kõik suuremad ja pikema vinnaga otsused tehakse meil elanike osavõtul,“ rõhutas Savisaar. „Ka tasuta ühistranspordi rakendamiseks said Tallinna võimud tugeva mandaadi selles küsimuses toimunud referendumilt.“ 

Savisaare sõnul on samuti ülimalt vajalik tagada pidevalt info kättesaadavus igale linnakodanikule ja see, et oma seisukoha väljaütlemiseks ei pea inimesed lahkuma oma elutoast.

„Pidev tagasiside linnaelanikelt on vajalik mitte ainult teenuste kvaliteedi parandamiseks,“ ütles Savisaar. „See on ka oluline linnaelanike kaasamiseks praktiliste linnaelu küsimuste lahendamisele. Näiteks on meil veebis avalik kogu linna planeerimisinfo ning inimesed saavad selles protsessis ka interneti kaudu osaleda. Teha ettepanekuid ning jälgida reaalajas oma ettepanekute ja dokumentide liikumise käiku. Kasvanud on halduslikult tegelikult väga keerulise planeerimisprotsessi läbipaistvus ning menetluse kiirus.“  

Tasuta ühistranspordi kõrval on Tallinn ka tasuta wifi linn – ma ei liialda öeldes, et tallinlastele ja meie sagedasematele külalistele on tasuta wifi tänaseks saanud juba sama loomulikuks kui puhas õhk.

Savisaare sõnul kasutatakse ühistranspordi korraldamisel lisaks enamiku reisijate elukoha ning nende soodustuste profiili automaatsele tuvastamisele elektroonilist piletisüsteemi ka ühistranspordi liinivõrgu kujundamisel. Nutikas kaart annab Tallinnale ka erakordse võimaluse anda Tallinna mittekodanikele tasuta sõidu võimalus läbi pargi ja reisi süsteemi kasutamise, et vähendada mittetallinlaste poolt tekitatavat liikluskoormust linna südames.

„Mul on heameel, et Tallinna esindajad saavad sellest kõigest rääkida täna ja homme veelgi detailsemalt kongressi teistes ettekannetes,“ tõdes Savisaar ning avaldas lootust, et lisaks kongressi tiheda programmi kõrvalt jääb delegaatidel aega ka linna ja inimestega tutvuda.