10.11.2015

Schwerin ja Tallinn võistlevad kümnendat korda ühisel matemaatikaolümpiaadil

Kolmapäeval, 11. novembril võistlevad kahe sõpruslinna – Schwerini ja Tallinna – õpilased juba kümnendat korda ühisel matemaatikaolümpiaadil. Tallinna Südalinna Koolis lahendab ülesandeid 128 kaheksandate klasside õpilast 32 Tallinna koolist. Schwerinis on samal ajal võistlustules 3.–12. klasside õpilased.

Kahe linna ühiste olümpiaadide puhul on tegemist üsna ebahariliku ettevõtmisega, mis linnadevaheliste suhete tavapäraste tegevuste hulka ei kuulu. Projekti algatajateks oli matemaatikaõpetaja, Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa pealinna Schwerini Kooliameti matemaatikavõistluste koordinaator, volikogu liige Georg-Christian Riedel ja tema kolleeg, matemaatikaõpetaja Manfred Aleff. Linnadevaheliste läbirääkimiste tulemusel viidi 2007. aastal läbi esimene ühine olümpiaad. Sündmusel oli positiivne mõju kahe linna suhetele ning seda kajastati laialdaselt Schwerini meedias.

Tallinnas on kahe linna olümpiaadi kõigil kümnel korral koordineerinud Sirje Rei Tallinna Haridusametist. Esimesest võistlusest alates on meeskonnas olnud ka Tallinna Reaalkooli õpetaja Villu Raja.

2008. aastast on matemaatikaolümpiaadi korraldatud õpilasvahetustega – Tallinna õpilased osalevad sügiseti piirkonnavoorus Schwerinis ja Schwerini õpilased talviti Tallinnas. Schwerini delegatsioone Tallinnas on juhtinud linnavolikogu esimees Stephan Nolte, Tallinna delegatsiooni Schwerinis Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula ja hariduskorralduse osakonna juhataja Meelis Kond. Kui olümpiaadiülesanded lahendatud, on võõrustajad külalistele tutvustanud oma kodulinna, on külastatud kultuuriasutusi ja osaletud õppetundides. Delegatsioonide juhid on kohtunud linna juhtkonnaga ning pidanud läbirääkimisi linnadevahelise koostöö edendamiseks.

Matemaatikaolümpiaadi ülesanded koostatakse kord Saksamaal, kord Eestis ja tõlgitakse eesti, vene ja saksa keelde. Ülesannete sisus on õpilaste arvates siiski olemas ka erinevus – Saksamaal koostatud ülesanded vajavad lahenduste leidmiseks rohkem loogilist mõtlemist.

Seekord on ülesanded koostatud Saksamaal. Ülesannete lahendamiseks oli aega neli tundi. Schwerinis võivad õpilased kasutada ülesannete lahendamisel valemite tabelit ja lihtsat taskuarvutit, Tallinnas traditsiooniliselt mitte. Ehk seepärast ongi Eesti õpilased rahvusvahelisel tasandil tulemuslikumad?

Tallinna õpilaste töid hindab ülelinnaline komisjon Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Annela Valdi juhtimisel. Tulemused tehakse teatavaks 13. novembril haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee.  

 

Lisateave: 

Sirje Rei
Tallinna Haridusamet
sirje-anne.rei@tallinnlv.ee
6404 597 

Tekst: Sirje Rei, Leini Jürisaar (Tallinna Haridusamet)
Foto: Leini Jürisaar

 

 

 

 

Uudise rubriigid: