27.08.2019

Seeniorid saavad taotleda linnalt soodsa tugiteenustega üürikorteri

Täna pandi nurgakivi Kopli asumisse rohelisse ja merelähedasse keskkonda rajatavale seenioride majale.

„Tegemist on esimese spetsiaalselt vanaduspensionäride ealisi iseärasusi arvestava munitsipaalmajaga,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Nende munitsipaalkorterite sihtgrupiks on vanaduspensioni ikka jõudnud isikud, kes suudavad mõningase kõrvalise abiga iseseisvalt omaette korteris elada.“

Võrk lisas, et Maleva 18 kinnistule seenioride maja rajamine on osa Tallinna linna seenioride eluasemeprogrammist.

„Maksimaalse ligipääsetavusega seenioride majja on kavandatud kokku 80 korterit, neist 76 ühetoalist ja neli kahetoalist korterit,“ ütles abilinnapea Betina Beškina. „Enamik korteritest on projekteeritud vastavalt invanõuetele.“

Igas korteris on privaatne tualett- ja pesemisruum ning oma kööginurk. Hoone esimesele korrusele on kavandatud ka ühiskasutuses olevad ruumid ja tugiteenused, kus Paljassaare Sotsiaalmaja tagab eakatele erinevaid sotsiaalteenuseid, alustades rehabilitatsiooniteenustest ja lõpetades huviringidega.

„Seenioride maja arhitektuurne lahendus on tänapäevane ja valgusküllane. Hoone vastab A energiaklassi nõuetele,“ rõhutas Võrk.

Elanikud saavad valminud ja sisustatud hoonesse sisse kolida 2020. aasta jõuludeks. Seenioride majja majutamine toimub samadel põhimõtetel nagu teistessegi munitsipaal- ja sotsiaaleluruumidesse - taotleja peab olema rahvastikuregistri andmeil Tallinna linna elanik ning tema omandis ei tohi olla eluruume Tallinnas ja Harjumaal. Eluruumi taotlemiseks  tuleb pöörduda elukohajärgsesse linnaosa valitsusse.

Seenioride maja projekt koos ehitusloaga valmis 2019. aasta aprillis, projekteerijaks oli Esplan OÜ. Ehitustöid teostab Nordlin Ehitus OÜ. Projekti kogumaksumus on 7,5 miljonit eurot ja seda kaasrahastab SA Kredex kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise investeeringutoetusega summas 2,5 miljonit eurot.

Uudise rubriigid: