09.08.2019

Seitsme kuuga laekus linnakassasse 465,2 miljonit eurot

2019. aasta seitsme kuuga laekus linnakassasse kokku 465,2 miljonit eurot, mis moodustab 62,5% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus 2019. aasta seitsme kuuga 291,6 miljonit eurot, moodustades 59,4% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 270,3 miljonit eurot ehk 59,8% aastaks planeeritust, maamaksu 13,5 miljonit eurot ehk 51,9% ning kohalikke makse 7,8 miljonit eurot ehk 62,5% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2019. aasta seitsme kuuga 53,3 miljonit eurot ehk 62,6% aastaks kavandatust. Muid tulusid laekus seitsme kuuga 1,18 miljonit eurot, mis on 58,7% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku 111 miljonit eurot, mis moodustab 72,2% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta seitsme kuuga laekunud 8,1 miljonit eurot ehk 62,9% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn seitsme kuuga kokku summas 416 miljonit eurot, mis moodustab 52,9% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 360,1 miljonit eurot ehk  57,2% aastaks kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 47,7 miljonit eurot ehk 34,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 8,3 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes juulikuu lõpu seisuga 102,4 miljonit eurot.

Uudise rubriigid: