01.02.2018

Selgus kolme venekeelse telesaate riigihanke võitja

Tallinna linnakantselei sõlmis lepingu kolme venekeelse saate tootmiseks ja edastamiseks BMA Estonia OÜ-ga, kes võitis möödunud aasta lõpus välja kuulutatud riigihanked venekeelsete telesaadete «Доброе утро, Таллинн» (Tere hommikust, Tallinn), «Наша Столица» (Meie Pealinn) ja «Русский Вопрос» (Vene Küsimus) tootmiseks ja eetrisse andmiseks.

Lepingu kohaselt toodetakse ja edastatakse Pervõi Baltiiski Kanali (Eesti) programmis 220 saadet «Доброе утро, Таллинн» (Tere hommikust, Tallinn) ajavahemikul jaanuarist 2018 - jaanuar 2019 (v.a juulikuu) tööpäeviti poolte vahel kooskõlastatud graafiku järgi kolm korda päevas ajavahemikus kl 7.00–9.10. 220 saate tootmise ja edastamise maksumus on kokku 301 840 eurot.

Tallinna linna temaatikat käsitleva ning vähemalt 30 minuti pikkust venekeelset regionaalsaadet „Наша столица” (Meie Pealinn) toodetakse ja antakse Pervõi Baltiiski Kanalil (Eesti) eetrisse vähemalt 40 saadet tänavu jaanuarist detsembrini. 40 saate tootmise ja edastamise maksumus on kokku 86 240 eurot.

30-minutilist venekeelset regionaalsaadet „Русский вопрос” (Vene küsimus) toodetakse ja edastatakse tänavu veebruarist-detsembrini 20 saadet, nende maksumus kokku on 105 400 eurot. Summadele lisandub käibemaks.