10.12.2018

Selgusid Tallinna esimese hariduse missioonipreemia laureaadid

Tallinna Haridusamet annab tänavu esimest korda välja missioonipreemia, et tunnustada inimesi, kes oma tegevusega toetavad haridusameti missiooni elluviimist. Preemia saavad tänavu kolm teenekat haridustöötajat: Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktor Jaan Paas, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja- arendusjuht Juta Hirv ja Tallinna Tondi Põhikooli abikooli õppejuht Marika Leemet.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul tunnustab Tallinn hariduse missioonipreemiaga inimesi, kes ongi oma tegevuses lähtunud eelkõige õppijate vajadustest. „Tõsiasi, et oleviku haridussüsteem valmistab ette tuleviku inimesi, sunnib meid alatasa leidma lahendusi ja viise, mis aitaks seda teha võimalikult hästi. Oluline on nii laste arengut toetav õpikeskkond kui ka horisondist kaugemale vaatavad õppeviisid,“ ütles Belobrovtsev. „Soovime, et meie lapsed saaksid koolist kaasa suhtlemisoskused, analüüsivõime, loovuse, ettevõtlikkuse, julguse teha iseseisvaid otsuseid ja teised väärtused, mis oleksid eelduseks õnnelikuks eluks täiskasvanuna. Kahtlemata kannab sel teekonnal olulist rolli inimene, kes teeb oma tööd missioonitunde ja pühendumusega.“

Konkursile esitati üle 30 kandidaadi. Otsuse missioonipreemia omistamiseks tegi haridusameti moodustatud komisjon. Järgnevad näited on vaid murdosa tänavuse missioonipreemia laureaatide tööst ja tegevustest, mille eest nad väärivad austust ja tunnustust.

Jaan Paas on Lilleküla gümnaasiumi juhtinud ligi 20 aastat. Kolleegid kirjeldavad teda kui väärikat, armastatud ja lugupeetud koolijuhti, kelle töö ja tegevus hariduselu eestvedajana on eeskujuks kõigile. Kooli juhtimise on ta rajanud meeskonnatööle, usaldades oma kollektiivi ja väärtustades nende ideid. Ta on kujundanud koolikeskkonna, kus au sees on õppimine, kehaline aktiivsus, üksteisest lugupidamine ja inimlik austus. Ta lähtub oma töös lastevanemate, õpilaste ja töötajate ootustest ja kooli vajadustest. Gümnaasiumil on hea maine ja lapsevanemad on rahul turvalise ja hea keskkonnaga koolis. Direktor säilitab koolis vanu traditsioone, kuid toob kaasa ja viib ellu ka uuenduslikke ideid. Ta on algatanud meedia e-õppe, mobiilsete arvutiklasside kasutamise, ainekesksed arvutitunnid, programmeerimise tunnid, robootika- ja drooniringi, 3D-modelleerimiskursused ja palju muud. Kooli rajati Baltimaade esimene Makeblock MakerSpace stuudio. Kool on IKT valdkonnas olnud eeskujuks paljudele koolidele Eestis, kogemusi on jagatud ka piiri taha. Kehalise kasvatuse õpetajana on Jaan Paasile hingelähedane sport ja sportlikud eluviisid. Selleks on loodud suurepärased sportimisvõimalused, mida kasutavad nii õpilased, spordiklubid, lapsevanemad kui ka ümberkaudsed elanikud. Lilleküla gümnaasium on Eestis teerajaja sisserändajate õpetamisel.

Juta Hirv on pühendunud ja innustunud pedagoog, kelle missiooniks on luua Tallinna 21. Koolist uuenduslik tulevikukool. Kogenud arendusjuhina on ta koordineerinud kooli arengukavade, sisehindamise kokkuvõtete, õppekavade ja tööplaanide koostamist. Ta on kirjutanud palju projekte ja osalenud ka paljudel konkurssidel. Juta Hirv on aastaid olnud kooli õppekava disainimise meeskonnas. Tema eestvedamisel on õppeplaani toodud ettevõtlus- ja majandusõpe, õpilasfirmade programm ja robootika ning loodud rikkalik valikkursuste süsteem, kus osalevad ka Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased. Ta on arendanud välja põhikoolis unikaalse õppesuuna: ettevõtlus-robootika, mis on positiivset tagasisidet saanud õpilastelt, õpetajatelt ja lastevanematelt, samuti paljudelt kodu- ja välismaistelt külalistelt. Eelmisel õppeaastal tuli koolil vastu võtta lausa 91 delegatsiooni. Inglise keele õppesuund laienes arendusjuhi toel inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuunaks koos põnevate suuna-ainetega. Muusika õppesuunal käivitati elektroonilise muusika ning orkestri õpe ning loodi kooli oma kammerorkester.

Marika Leemet on Tallinna Tondi Põhikoolis töötanud 18 aastat. Ta räägib kaasa õpilaste heaolu ja arengut puudutavatel teemadel ning vahendab eripedagoogika uusi tuuli nii kolleegidele kui ka lapsevanematele. Tal on tarkust hoida tasakaalu inimeste vahelistes suhetes. Oma eeskuju ja paindlikkusega on ta suutnud eri mõtteviisiga inimeste muutustega kaasamineku võimalikuks teha. Marika Leemeti teadmised ja oskused on kõrgelt hinnatud. Peale igapäevatöö nõustab ta lapsi ja lapsevanemaid ka Tallinna Õppenõustamiskeskuses ning on hindamiskomisjoni liige Eesti Eripedagoogide Liidu kutseandmise juures.

Tunnustused antakse laureaatidele pidulikult üle Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula jõuluvastuvõtul 13. detsembril Rahvusooperis Estonia.

 

Uudise rubriigid: