26.04.2022

Sellest saab meie suvi

9. veebruarist kuni 14. märtsini toimus laste ja noorte joonistuskonkurss „Minu Nõmme“, kuhu oodati kodukandiga seotud joonistusi. Aastaajad moodustasid neli kategooriat: talv, kevad, suvi ja sügis. Aprilli keskel valis žürii ligi 150 töö hulgast välja 12 kalendrisse minevat joonistust.

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri arvates muutus Nõmme läbi noorte kunstnike silmade veelgi ilusamaks. Kindlasti saab Kivimäe koolipere jaoks eriti ilus olema 2023. aasta suvi, sest just selle aastaaja laureaadid on kõik meie koolist: juuni - Iiris Tarbe; juuli – Daniela Volkova (mõlemad 7.b) ja august –  Mia Dolores Pavelson (8.b). Õnnesoovid ka õpetaja Laura Mägile!

Võidutöödest pannakse kokku Nõmme 2023 kalender, mis jõuab kõigi nõmmelasteni oktoobris-novembris. Sügiseks seatakse ka Nõmme linnaosa valitsuse fuajees üles näitus kõigist konkursile saadetud töödest.

Uudise rubriigid: