14.11.2016

Seminar „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus”

Eesti Töötukassa korraldab ettevõtjatele 23. novembril 2016 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses (Viru väljak 4, Tallinn) seminari teemal "Erivajadusega inimene - tööandja võimalus".

Seminari eesmärk on tutvustada tööandjatele erivajadusega inimeste töötamise ja töölevõtmise võimalusi: Eesti Töötukassa roll, tööandjate toetamise võimalused ja senised kogemused ning interaktiivne nõustamine erinevatest puudeliikidest.

Seminaril osaleja saab soovi korral proovida, mis tunne on olla ratastoolis, kuidas suhelda kurdina, liikuda pimedana, juhendada intellektipuudega või psüühikahäirega inimest. Kohapeal on ettevõtted, kes tutvustavad erinevaid töötamist toetavaid abivahendeid.

Päevakava

Päeva modereerib Siim Sarapuu, Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja

Seminar on osalejatele tasuta ja kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 "Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi

Seminarile palume registreeruda kuni 17. novembrini 2016 Töötukassa kodulehel