27.04.2015

Seminar "Kaubamärgi valik ja kaitsmine"

Patendiamet korraldab 14. mail 2015 kell 9.30–13.00 Patendiameti õppeklassis Toompuiestee 7 seminari teemal "Kaubamärgi valik ja kaitsmine".

Seminarile on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajad, FIEd, üliõpilased ja kõik teised asjast huvitatud, kes vajavad põhiteadmisi kaubamärkide vallas. Räägitakse mitte ainult sellest, kuidas käib kaubamärgi registreerimine, vaid ka sellest, mida peab teadma enne kaubamärgi valimist.

Kui kaubamärk valida vaid turunduslikest aspektidest lähtudes, võib juhtuda, et tekib probleeme selle registreerimise ja kasutamisega. Seetõttu on hea, kui ettevõttes on olemas inimene, kes oskab juba kaubamärgi valiku käigus pöörata tähelepanu asjaoludele, mille tõttu võib Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keelduda või, mis veelgi hullem, keegi süüdistada teid oma kaubamärgiõiguste rikkumises.

Seminar on tasuta kuid vajalik on eelnev registreerumine Patendiameti kodulehel

Seminari kava

9.30-10.10

Kaubamärgi registreerimine Eestis.
Kai Klanberg, esimene rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, juhataja

10.10–10.50

Millised tähised ei sobi kaubamärgiks? Eristusvõimetud, kirjeldavad, tavapärased, eksitavad, heade tavadega vastuolus olevad tähised, mitmesugused sümbolid. Kaubamärgi mittekaitstavad osad.
Ekke-Kristian Erilaid, esimene rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, vanemekspert

10.50–11.10

KOHVIPAUS

11.10–11.50

Millised tähised ei sobi kaubamärgiks? Vastuolu varem registreeritud kaubamärkide ja ärinimedega. Kaupade ja teenuste samaliigilisus. Otsingud Eesti ja Euroopa Ühenduse andmebaasides ja äriregistris.
Signe Holm, teine rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, vanemekspert

11.50–12.30

Kaubamärkide välisriikides registreerimise võimalused, Euroopa Ühenduse kaubamärgid, kaubamärkide rahvusvaheline registreerimine Madridi protokolli alusel.
Janika Kruus, teine rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talitus, juhataja

12.30– ...

Individuaalsed konsultatsioonid soovijatele

Lisainformatsioon e-posti aadressil seminarid@epa.ee või telefonil 627 7918.