20.09.2016

Seminaril arutatakse jäätmete käitlust kultuuripärandiga linnades

21.-22. septembril toimuval seminaril arutavad eksperdid Tallinnast, Cordobast, Portost, Krakowist ja Syracusast kuidas leida erinevaid võimalikke lahendusi, mis suurendaksid jäätmekäitluse efektiivsust Euroopa kultuuripärandiga linnades ilma nende miljööväärtuslikkust ohtu seadmata. Projekti veebileht http://www.tallinn.ee/INTHERWASTE

Seminar toimub Euroopa Komisjoni programmi INTERREG Europe välisprojekti „INTHERWASTE – piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“ raames. Kultuuripärandiga linnadel, kuhu kuulub ka Tallinn, on sarnased jäätmekäitlusega seotud probleemid. Ajaloolised linnakeskused tõmbavad ligi suurel hulgal turiste, mis suurendab piirkonnas märkimisväärselt jäätmeteket. Vanalinnade kitsaste ja looklevate tänavate tõttu ei ole tavalised jäätmekäitluse meetodid ja seadmed efektiivsed. Kultuuripärandi olemasolu seab vanalinna jäätmekäitluses piiranguks ka esteetilised tingimused.

Projekti eesmärgiks on kultuuripärandiga linnade efektiivse ja jätkusuutliku jäätmemajanduse teemal kogemuste vahetamise, poliitikate õppimise, pädevuse suurendamise ja tegevuskava loomise abil panustada Tallinna vanalinna jäätmekäitluse tõhustamisse ja kaasajastamisse. Projekti käigus teostatavaks hinnatud ning esiletõstetud lahendusi ja poliitikaid saab üle kanda ka teistesse linnaosadesse.

Seminaril Tallinnas esitavad projektipartnerid analüüsi jäätmehoolde olukorrast enda vanalinnades ja vaagivad võimalike lahenduste tõhusust. Kavas on õppejalutuskäik, kus tutvustatakse jäätmehoolde korraldamise olukorraga Tallinna Vanalinnas. Projekti partnerite soovil korraldatakse Eesti Pandipakendi töötlemisekeskuse külastamine. Suur tähelepanu pööratakse ka erinevate sihtgruppide kaasamisele, kuhu kuuluvad omavalitsuse ja riigi asutused, vabaühendused, teenindus-, majutus- ja toitlustusettevõtted ning kohalikud eksperdid. Projekti raames korraldab iga partner ka eraldi kohtumised ja arutelud oma linnades. Tallinnas on taoline arutelu planeeritud 29. septembriks. Seminar algab 21. septembril kell 9:30 hotelli My City Hotell konverentsiruumis (Vana-Posti 11/13).

Tallinna Keskkonnaamet osaleb välisprojektis „INTHERWASTE – piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“ lihtpartnerina. Juhtivpartner on Cordoba linna jäätmehoolde ja heakorra munitsipaalettevõtte Hispaaniast. Projektis osalevad ka Portugali linn Porto, Itaalia linn Syracusa ja Krakowi linn Poolast ning Euroopa omavalitsuste jäätmehoolde üksuste ühendus ACR+ Belgiast. Projekt algas 1. aprillil 2016 ja kestab 5 aastat. Projekti kogueelarve on 1 379 335 eurot. Tallinna eelarve projektis on 199 445 eurot, millest 85% ehk 169 528 eurot kaetakse välistoetusest.