25.09.2017

September

Alates 1.septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7.septembri 2017 määrusega nr 17 "Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord"

Toidukulu katmiseks kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toidukulu tasumisest täies ulatuses on vabastatud Tallinnas elavad lapsed.