26.09.2018

Septembrist tõusevad Tallinnas lasteaia- ja huvikooliõpetajate palgad

25. septembril 2018 lepiti Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja haridustöötajate esindajate kohtumisel kokku, et alates septembrist ootab lasteaia- ja huvikooliõpetajaid ning direktoreid palgatõus. Ühtlasi tõuseb ka õpetaja abi palk.

Palgaläbirääkimistel osalesid Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna alusharidusjuhtide ühenduse esindaja Riina Läll, Tallinna huvikoolijuhtide esindaja Raul Tomberg ning Tallinna õpetajate ametiühingu esimees Annemai Annijerv. 

„Leian, et ühtemoodi tuleb väärtustada kõikide pedagoogide tööd. Seepärast on Tallinna linn juba 2006. aastast hoidnud lasteaiaõpetaja palga samal tasemel kooliõpetaja palgaga. Kaheteiskümne aasta tagusega võrreldes on lasteaiaõpetaja palk tõusnud koguni 155 protsendi võrra,“ rääkis Belobrovtsev. „Järjepidevalt on kasvanud ka teiste linna palgal olevate haridustöötajate töötasu.“ 

Lähtudes Tallinna 2018 aasta lisaeelarvest lepiti kokku, et alates 1. septembrist 2018 tõuseb linnaeelarvest rahastatavate haridusasutuste töötajate töötasu alljärgnevalt: lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 1. septembrist 1150 eurot, õpetaja abi palk tõuseb 610 euroni kuus; kooli- ja huvikooliõpetajate ning tugispetsialistide töötasu alammäär on samuti 1150 eurot. 

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust 1530–1860 eurot. Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust 1645–2200 eurot. Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär 1775 eurot kuus ning Tallinna Õppenõustamisekeskuse direktori töötasu alammäär 1855 eurot kuus.

Juuresolev foto on kujunduslik

Uudise rubriigid: