01.12.2015

Siim Kallas Majandusakadeemia loengu "Euroopa rahaliit - olevik, tulevik" lektor

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2015" loengus 8. detsembril 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2015 loengu "Euroopa rahaliit - olevik, tulevik" lektoriks on Siim Kallas.

Loengus tuleb juttu rahanduskriisi järelmõjudest ja rahandusliku juhtimise tugevdamisest, panganduspoliitika edasiarendustest ning kapitaliturgude piirangute kaotamisest.

Kindlasti räägitakse ka majanduspoliitikast, mis on endiselt tähtis prioriteet ka pingelise poliitilise olukorra taustal.

Lektor: Siim Kallas on Tartu Ülikooli riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetooli külalisprofessor

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.