13.09.2019

Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja!

Hea lapsevanem! Kutsume Sind osalema aktsioonis Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja! mille eesmärk on innustada vanemaid koos lapsega ohutult liiklemist harjutama!

Lapse liikluskäitumine on peegeldus täiskasvanute liikluskäitumisest. Jalakäija ning jalgrattur on vähekaitstud liiklejad, kes jäävad liiklusõnnetuse korral alati kannatavaks pooleks. Lapsevanema õige eeskuju ning koos ohutu liiklemise harjutamine aitavad lapsel tulevikus kooliteed turvalisemaks muuta. Laps vajab ohutuks liiklemiseks erinevaid kogemusi ja situatsioone, mida harjutada. Tihti me ei mõtle, et viies last pidevalt autoga lasteaeda ja koju tagasi, ei pruugi nad omandada küllalt kogemusi jalakäijate ja ratturitena. Aastatega kasvav iseseisvus liiklemisel ja laienev liikumisraadius paneb neid olukordadesse ja viib kohtadesse, kus nad varem ei ole viibinud. See eeldab lapselt oskust iseseisvalt õigeid otsuseid vastu võtta ja leida ohutuim liikumisteekond ning selleks on olulised varasemad kogemused.

Laps näeb ja tajub liiklusmaailma teistmoodi kui meie: tema meeleorganid ei ole veel välja arenenud, samuti on tema keskendumise võimekus väiksem ning otsustusprotsess aeglasem. Lapsed on väikest kasvu ning neil on raskem näha üle parkivate sõidukite, ka märkavad sõidukijuhid neid halvemini sõidukite vahelt või suvel heki ja talvel lumevalli tagant.

 

Teie lapse lasteaias toimub septembris Liiklustarga liiklusnädal. Kutsume Teid võimaluse korral  sel perioodil hommikul lasteaeda tulema jalgsi või jalgrattaga ning lapsega ohutut sõidutee ületamist harjutama!  Rühmaruumi seinalt leiate plakati, kuhu saate igal hommikul koos lapsega märkida, kuidas lasteaeda tulite. Ühinedes meie aktsiooniga, on teil võimalus ise veenduda - kas teie laps peatub enne sõiduteed, vaatab hoolikalt nii vasakule kui paremale ning veendub, et sõidukeid ei tule või need on peatunud, enne kui teed ületama asub? Lapse arenguliste iseärasuste kohta võite lugeda täpsemalt Maanteeameti ekspertide artiklist: Liikluses, meelega.

Oleme eeskujuks! Ohutut, hoolivat ja üksteisega arvestavat liiklemist!

Nõuanded, mida tasub lapsele aeg-ajalt meelde tuletada ning ise järgida:

  • Varu liiklemiseks aega!
  • Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu sõiduteed ületada!
  • Peatu, vaata ja veendu alati enne kui teele astud- sõidukid ei saa kohe pidama! 50 km/h sõidukiirusel on auto peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 m, märjal 38 m ning lumisel 62 m.
  • Püüa enne teeületust saavutada autojuhiga silmside!
  • Jalgratturina tule teed ületades rattalt maha ja ületa tee jalakäijana- nii on ohutum!
  • Liiklemisel ära tegele kõrvaliste tegevustega! Mobiiliga tegelemine, sõbraga suhtlemine või kõrvaklappidest muusika kuulamine on liikolemisel täiendavaks ohuks!

 

Uudise rubriigid: