19.03.2018

Sipsik jagas tunnustusi

Tallinna lasteaias Sipsik jagati sünnipäevanädalal kolleegipreemiaid

Lasteaia Sipsik väärtustest lähtuvalt jagatakse igal aastal Sipsiku sünnipäeval kolleegidele tunnustust.Tunnustuse juurde kuulub ka tass keraamik Stina Valgma loomingust.

Aasta Anu - tiitli pälvib lasteaia Sipsik töötaja, kes on lasteaia väärtuste kandja.  Inimesena on ta pälvinud  laste, lastevanemate ja üldsuse  lugupidamise ning on hooliv ja heatahtlik kolleeg. Ta suudab kohaneda uuendustega ning on usaldusväärne.

Aasta Anu  antakse välja kahes kategoorias: pedagoogid ja abipersonal

Kõnd katusel - tiitli pälvib meeskond, kelle liikmetel on ühine eesmärk, jagatud vastutus ja pühendumus eesmärke ning sihte saavutada. Meeskonnaliikmetel on vajalikud oskused ja veendumus, et nad suudavad hästi töötada. Kõiki liikmeid respekteeritakse, nende arvamusi peetakse väärtuslikuks, isegi kui seisukohad on erinevad. Meeskonna liikmed usaldavad üksteist ning nende omavaheline  kommunikatsioon on avatud, jagatakse infot. Meeskond on oma töös paindlik ja kohanev.

Lend kuule - tiitli pälvib uudsetele ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt ellu viinud uudse idee,  edukalt kasutusele võtnud uuenenud õppemeetodi või digivahendid, et arendada laste õpioskusi, loovus ja innovatsiooni või läbi viinud ürituse, mis on hinnatud kolleegide, laste ja lastevanemate poolt.

Aasta Päästerõngas - tiitli pävib inimene, kes on sõbralik, abivalmis ja toetav kolleeg, kes oskab märgata ja abi pakkuda.

Sajajalgse samm - tiitel kuulub inimesele, kes väärtustab tervist ning inspireerib oma igapäevase aktiivse liikumisega ennast ja teisi enda ümber

Aasta 2018 tunnustused pälvisid:

õpetaja Agne Ruben - Aasta Anu 2018

õpetaja abi Eige Luik - Aasta Anu 2018

õpetaja Kärt Tagel - Lend Kuule 2018

õpetaja abi Margit Lehtlaan - Aasta Päästerõngas 2018

õpetaja abi Astrid Lapmaa - Sajajalgse Samm 2018

Naerusipsikute rühma meeskond (Getter Saaroja, Loolo Treial ja Eige Luik)  -  Kõnd Katusel 2018

Kõnd Katusel 2018 eripreemiad:

Rõõmusipsikute rühma meeskond (Siiri Pentus, Leila Toit ja Alja Ainsaar) - väärtusest SALLIVUS lähtumine

Päikesesipsikute rühma meeskond (Agne Ruben, Liis Liblik ja Eve Hendrikson) - väärtusest SÕBRALIKKUS lähtumine

Südamesipsikute rühma meeskond (Anne Pals, Marielle Korostik ja Ülle Närep) -  väärtusest PÜHENDUMINE lähtumine

Mängusipsikute rühma meeskond (Kärt Tagel, Grete Kuuda ja Astrid Lapmaa) - väärtusest INSPIRATSIOON lähtumine

Tähesipsikute rühma meeskond (Tage Kosk, Janet Kask ja Kristi Arro) - väärtusest KOOSTÖÖ lähtumine